Heibel rond oproepingsbrieven in Sint-Genesius-Rode

Heibel rond oproepingsbrieven in Sint-Genesius-Rode

Heibel rond oproepingsbrieven in Sint-Genesius-Rode

Print
De gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode heeft zaterdag vijf Franstalige raadsleden belast met het versturen van de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen. De beslissing werd enkel goedgekeurd door de Franstalige meerderheid. Over de wijze waarop de vijf raadsleden de oproepingsbrieven zullen versturen, werd geen uitleg gegeven.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Geert Bourgeois (N-VA), zal maandag het vernietigingsbesluit tegen de gemeenteraadsbeslissing tekenen, zo kondigde hij kort na de gemeenteraadszitting aan. Vlaams schepen An Sobrie heeft bij Bourgeois klacht neergelegd tegen de beslissing van de gemeenteraad.

"Men kan geen opdracht geven aan raadsleden om oproepingsbrieven te versturen. Dat is zowel volgens het gemeentedecreet als de kieswetgeving een uitsluitende bevoegdheid van het schepencollege. In een faciliteitengemeente als Rode wordt ook de gemeenteraad hiertoe bevoegd als in het schepencollege de consensus hierover gebroken wordt zoals ik deed", aldus An Sobrie.

.

Nu in het nieuws