CGKR: "Wie anti-islamfilmpje online zet is strafbaar"

Wie het anti-islamfilmpje, waartegen overal in moslimstaten wordt geprotesteerd, in België online zet samen met een haatdragende boodschap, riskeert een vervolging door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR). Dat deelt het CGKR zelf mee.

jdewit

"Het Centrum deelt de verontwaardiging die de verspreiding van het bewuste anti-islamfilmpje bij velen heeft teweegbracht. Deze film draagt ongetwijfeld bij tot de stigmatisering van een deel van de bevolking en voedt een islamofoob klimaat. Het CGKR veroordeelt het gebrek aan respect tegenover de moslimgemeenschap waarvan deze karikaturale prent getuigt", zo staat er.

"Vanuit datzelfde oordeel kan het Centrum dan ook niet instemmen met de gewelddadige reacties op de verspreiding van de internetfilm", gaat het communiqué verder.

"Vanuit moreel en maatschappelijk standpunt moet de film sterk veroordeeld worden. Maar bij gebrek aan informatie over de makers ervan, hun intentie en het gebrek aan een link met België, ziet het Centrum momenteel geen mogelijkheid tot vervolging", betoogt het CGKR.

"Maar wie het filmpje in een zaal vertoont of op het internet gooit vergezeld van een haatdragende boodschap, kan gestraft worden. Het CGKR zal juridische stappen ondernemen, mocht dit nodig zijn", zo staat er nog.

Hoe het CGKR denkt over de vrijheid van meningsuiting en over het vervolgen van meningen, leest U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Vastgoed

Jobs in de regio