Portugal moet nog meer besparen

De Portugese premier Pedro Passos Coelho heeft vrijdag een nieuwe besparingsronde aangekondigd voor het jaar 2013. Het met een hoge overheidsschuld kampende Portugal dreigt de openbare schuld niet te kunnen terugdringen zonder financiële steun van buitenaf.

tmas

Tot de door Passos Coelho aangekondigde maatregelen is een verhoging van de bijdrage aan de Sociale Zekerheid voor de loontrekkenden in zowel de openbare als de privé-sector. In ruil voorziet hij een verlaging van de patronale bijdrages en dit om de werkgelegenheid te stimuleren. De werkloosheid in Portugal ligt momenteel boven de 15 procent van de actieve bevolking.

Tot dusver bedroegen de werknemersbijdragen in de privé 11 procent en die van de werkgevers 23,75 procent. Beide bijdragen komen voortaan op 18 procent.

Passos Coelho huldigt het principe dat aldus de arbeidskosten worden verlaagd, waardoor de werkgelegenheid zou stijgen. Net als in andere landen hebben de besparingsmaatregelen tot dusver enkel een economische krimp opgeleverd.

Foto AFP

MEER OVER Pedro Passos Coelho