"Leeftijdsdiscriminatie sterkst in België"

Leeftijdsdiscriminatie sterkst in België

"Leeftijdsdiscriminatie sterkst in België"

Print
Oudere mensen, allochtonen en gehandicapten worden ernstig gediscrimineerd in de werksfeer. België is op dit vlak voor oudere mensen zelfs het slechtste land van Europa. Dat blijkt uit de eerste Diversiteitsbarometer van het Centrum voor gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR), die zopas werd voorgesteld door directeur Jozef De Witte. Die barometer gaat na of ouderen, allochtonen en gehandicapten gediscrimineerd worden als ze solliciteren en tijdens hun werk.

Ouderen

Vooral oudere werknemers en sollicitanten hebben het bijzonder moeilijk. Sollicitanten van boven de 45 jaar lopen 8% meer kans om gediscrimineerd te worden dan andere kandidaten. Een vijfde van het HR-personeel vindt dat oudere werkzoekenden niet flexibel genoeg zijn om aangeworven te worden.12% van de bevraagde werknemers was de voorbije twee jaar zelf getuige van discriminatie van oudere mensen, 6% zegde zelf slachtoffer te zijn geweest.

Uiteindelijk werkte in België nog 37,8% van de mensen boven de 55 jaar in 2010, het Europese gemiddelde bedraagt 46,3%. En eens werkloos vinden ouderen nog amper werk: drie vierde van de werkloze mannen boven de 50 jaar is al meer dan twee jaar werkloos (80% bij de vrouwen).

Origine

Kandidaten van vreemde origine lopen 6,6% meer kans om gediscrimineerd te worden bij de uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. 45% van het HRM-personeel zegt dat de hoofddoek gevolgen heeft voor de aanwerving en 75% van de kandidaten van etnische origine zegt minstens één keer gediscrimineerd te zijn tijdens hun zoektocht naar werk.

40% van de Belgen vindt dat Magrebijnen, Turken en Oost-Europeanen worden teruggestuurd naar hun herkomstland als het aantal arbeidsplaatsen vermindert.

Gehandicapten

Gehandicapte sollicitanten hebben 4% meer kans op discriminatie bij het krijgen van een uitnodiging voor een gesprek. In 2011 werkte slechts 34,6% van de actieve gehandicapten tegen 66,5% bij niet gehandicapten.

Wat besluit het CGKR hieruit? Er zijn voor ouderen, allochtonen en gehandicapten heel wat drempels om een baan te vinden. Stereotypen om deze groepen te weigeren spelen een grote rol, maar worden vaak ingekleed in economische argumenten. Ook op de werkvloer krijgen deze groepen minder opleidingskansen, minder uitdagend werk en ze maken minder kans op promotie. Gevolg is dat leden van deze groepen zich gaan gedragen naar het stereotype dat over hen bestaat: ze profileren zich minder en trekken zich meer terug.

In één op de tien gevallen wordt er bij een sollicitatie effectief gediscrimineerd op basis van een kenmerk dat er niet toe doet.

Veel bedrijven en organisaties investeren niet in een diversiteitsbeleid. Ruim 40% van de organisaties en bedrijven heeft geen gestandaardiseerde en objectieve procedure om iemand aan te werven en niet eens één op de drie organisaties heeft een diversiteitsbeleid. 82% doet helemaal niets om leden van doelgroepen (ouderen, allochtonen, gehandicapten) aan te werven.

Meer over de Diversiteitsbarometer leest U in een nieuw stuk op de expertenpagina van John De Wit.

JDW
Foto Belga: Jozef De Witte

Nu in het nieuws