"België veel te soft voor Marokko"

België veel te soft voor Marokko

"België veel te soft voor Marokko"

Print
De federale regering is veel te zacht voor Marokko, dat weigert om ons migratiebeleid te ondersteunen. Dat menen de Kamerleden Theo Francken en Sarah Smeyers in een nieuw boek over het federale migratiebeleid. Het boek wordt vandaag voorgesteld in het Vlaams Parlement.

"Er is nog altijd geen akkoord met Marokko om Marokkaanse illegalen terug te nemen omdat Marokko dat vertraagt. Marokko wil niet meehelpen om na te gaan of Marokkanen die hier van het OCMW leven in hun herkomstland geen eigen huis hebben. Marokko wil niet meehelpen om fraude bij gezinshereniging tegen te gaan. Ondertussen geven wij jaarlijks 16 miljoen euro ontwikkelingshulp aan Marokko, ondertussen laat justitieminister Annemie Turtelboom zich schofferen door de Marokkaanse premier die haar geen blik waardig gunt, ondertussen werkt staatssecretaris Maggie De Block aan terugname-akkoorden voor illegalen met Peru en Ivoorkust, van waaruit we bijna geen illegalen hebben. Wat een beleid", zo stellen Francken en Smeyers in hun boek.

Adviezen

Ze hebben ook een aantal adviezen voor Maggie De Block:

* Zorg ervoor dat asielzoekers geen procedures aan elkaar kunnen breien: geen meerdere aanvragen, geen cumuls van asielaanvragen met regularisatieaanvragen.

* Maak een nieuwe eenvoudige leesbare migratiewet.

* Maak eindelijk werk van de terugname-akkoorden voor illegalen met Marokko en Algerije.

* Schaf de regularisatie van illegalen af.

Tegen PS

Het nieuwe boek brengt een degelijk overzicht van de diverse aspecten van het migratiebeleid die de voorbije jaren in het federale parlement aan de orde waren: asiel, gezinshereniging, arbeidsmigratie, terugkeerbeleid, snel Belgwet. Op een aantal andere aspecten zoals het integratiebeleid, de islamisering, de problematiek van de dubbele nationaliteit gaat het boek dan weer niet in.

Het boek leest als een aanklacht tegen PS en cdH die een strikter migratiebeleid tegenhouden. Ook staatssecretaris Maggie De Block krijgt er flink van langs omdat ze volgens de N-VA-parlementsleden zich te weinig tegen deze partijen verzet.

FRANCKEN, TH. EN SMEYERS, S., België, land zonder grens, Davidsfonds, 2012, 120 p.

JDW
Foto Photo News

Nu in het nieuws