N-VA wil meer respect voor eigenheid van Wilrijk

N-VA wil meer respect voor eigenheid van Wilrijk

N-VA wil meer respect voor eigenheid van Wilrijk

Print


Als N-VA in de volgende legislatuur bestuursverantwoordelijkheid mag opnemen in Wilrijk, zal de partij ijveren voor meer overleg en inspraak met en bij het stadsbestuur. “Onze eigenheid als district verdient meer respect”, zegt lijsttrekker Kristof Bossuyt.


Bossuyt voert op 14 oktober een sterke lijst aan, die geduwd wordt door Liesbeth Homans, Luk Lemmens en Youssef Slassi. Op twee vinden we de Wilrijkse voorzitster Linda Verlinden, gevolgd door districtsraadslid Robert Moens en secretaris Jef Eggermont. Verder op de lijst zijn de senioren opvallend goed vertegenwoordigd.

“Wij gaan er van uit dat wat we zelf doen beter zal zijn”, leidt Bossuyt de programmapunten in. “Voor dat programma steunden we ons in belangrijke mate op de resultaten van de enquête die we eerder dit jaar hebben gehouden en waarop we een ruime respons hebben gekregen. We leerden dat meer dan 90 procent van de Wilrijkenaren graag in ons district woont. Maar ook dat er heel wat punten zijn waarover diezelfde inwoner ontevreden is. Zo kan woonveiligheid beter, is er vraag naar meer communicatie rond openbare werken en kant een grote meerderheid zich tegen de komst van het arresthuis in de oude rijkswachtkazerne en aan een tram in de Heistraat. Ook heel wat Wilrijkenaren vinden de heraanleg van de Bist een miskleun.”

“In ons programma spelen wij op al die punten in. Prioriteiten zijn daarom verkeersveiligheid en goede communicatie met de burger. Verder willen we meer serviceflats maar tegelijk willen we het zelfstandig thuis wonen van senioren bevorderen via slimme thuiszorg en een mantelzorgpremie. Ook kinderopvang vooral tijdens de vakantieperiodes is voor ons een prioriteit. Andere aandachtspunten zijn erfgoed, promotie van streekproducten via een maandelijkse Geitenmarkt, een herwaardering van de 11 juliviering, meer groen in het straatbeeld en een betere infrastructuur aan elke halteplaats van het openbaar vervoer.”

Luk Lemmens, momenteel ondervoorzitter van het OCMW, voert voor N-VA de provincieraadslijst aan, Liesbeth Homans staat op twee voor de gemeenteraadslijst.

Luk Luyte

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio