N-VA klaar voor 14 oktober

N-VA klaar voor 14 oktober

N-VA klaar voor 14 oktober

Print

N-VA Kapellen laat via haar website weten helemaal klaar te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De partij plaatste recent haar verkiezingsprogramma online op

. Vooral een veilig en een gezellig centrum is een topprioriteit voor de oppositiepartij. Daarnaast zijn er speerpunten op het vlak van mobiliteit, een bloeiende lokale economie, een doeltreffend handhavingsbeleid en een sociaal beleid met rechten en plichten.

Lijsttrekker Valerie Van Peel: “De Kapellenaar moet zich weer thuis voelen in zijn eigen centrum. En daarvoor is een prachtig Dorpsplein, met bewandelbare paden, meer en duurzaam groen en mogelijkheden om samen te komen, onontbeerlijk.” Qua mobiliteit stelt N-VA Kapellen heel concreet voor om aan de Ovonde de busstopplaats te laten verplaatsen, de fietspaden beter te markeren en de stoplichten te revalueren. Ook kiezen ze voluit voor de aanleg van de NX (parallel met de Waterstraat) waarbij rekening gehouden wordt met een groeninplanting.

Oud is nooit ‘out’

Om het winkelen geconcentreerd te maken wil N-VA de winkelgebieden rond de dorpskern en in Putte en Hoogboom opnieuw duidelijk afbakenen. Van Peel: “We willen ook commerciële invulling van de gelijkvloerse panden in de winkelstraten aanmoedigen en de leegstand aanpakken.” N-VA Kapellen pleit voor een kordate aanpak van kleine criminaliteit, de verdere uitbouw van het BIN netwerk en het vergroten van de rol van de wijkagent.

Sociaal gezien mag voor hen oud nooit ‘out’ betekenen. Van Peel: "We willen de Kapelse senioren helpen om zo lang mogelijk op eigen benen te blijven staan. Daarbij denken we aan het stimuleren van kangoeroe- en aanleunwoningen en het uitbreiden van de thuiszorg, dienstencentra, service flats en RVT’s." Ook voor betaalbaar wonen heeft de partij aandacht. “In Kapellen blijven wonen is voor jonge gezinnen een hele uitdaging. Met het voorzien van kleinere percelen bij nieuwe verkavelingen kunnen we hieraan tegemoet komen.”

Betaalbaar?

Maar ‘koken kost ook geld’. Om hun verkiezingsprogramma uitvoerbaar en betaalbaar te houden, stelt N-VA Kapellen het volgende voor: “Hogere structurele uitgaven willen we compenseren met meer efficiëntie in het bestuur en duidelijke prioriteiten inzake de diensten die de gemeente moet verlenen aan de bevolking, niet met hogere gemeentebelastingen”, aldus lijsttrekker Valerie Van Peel. 

Ellen De Proost

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio