Essense seniorenraad bezorgt Memorandum ‘Goed wonen van levensbelang!’

De Essense seniorenraad heeft haar Memorandum ‘Goed wonen van Levensbelang’ onlangs overgemaakt aan alle politieke partijen die zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Tilborghs Margo

De Vlaamse ouderenweekcampagne 2011 behandelde het thema ‘Wonen en armoede’. De Vlaamse Ouderenraad wenst dat de beleidsverantwoordelijken meer aandacht hebben voor armoede bij ouderen en daarvoor de nodige maatregelen nemen. De Essense seniorenraad nam het thema op in hun werking: een checklist rond woonbeleid werd ingevuld, men besprak het stellingenspel van de Vlaamse ouderenraad in hun vergadering en stelde een lokaal memorandum op.

“De voornaamste aanbevelingen voor de politieke partijen, die aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen deelnemen, behelzen: aandacht voor nieuwe (zorg)woonvormen en woningen, levenslang wonen, het voorzien van voldoende aangepaste sociale huurwoningen en een aangepast toewijzingsreglement voor kwetsbare ouderen”, licht seniorenconsultente Josée Van Doren toe. Als initiatieven op het vlak van ‘wonen en energie’ noemt men: premies voorzien voor energiebesparende maatregelen, stimuleren om huurwoningen energiebesparend te renoveren met behoud van huurder en huurprijs, duidelijke en transparante info verspreiden rond energiebesparende maatregelen en gerichte sensibiliseringscampagnes en duidelijke info aanleveren over de mogelijkheid om te veranderen van energieleverancier.

“Wanneer we spraken over de kwaliteit van de woning, suggereert men om initiatieven op te zetten rond aanpassingen die de veiligheid in de woning verhogen vooral gericht op valpreventie en preventie CO intoxicatie”, zegt Van Doren. “Bovendien verdient het aandacht om de bestaande Vlaamse en provinciale premie bekend te maken bij de lokale bevolking. Een GAS-reglement (gemeentelijke administratieve sanctie) kan de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren door het sanctioneren van kleine inbreuken. Voorts blijft men aandringen om bestaande zorgbehoeften bij kwetsbare groepen op te sporen en aan te pakken.”

Het in februari geopende lokaal dienstencentrum reikt laagdrempelig en transparante info aan. “Daarnaast dient het bestuur de seniorenverengingen blijvend ondersteunen, want zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van sociale netwerken en het aanbieden van ontspanning, zegt Van Doren.

Tot slot gelooft de seniorenraad dat een ‘mobiele’ huisvestingsambtenaar oudere inwoners kan bijstaan om allerlei info over aangepast en veilig wonen aan te reiken. Volgens voorzitter Jef Verbist klinkt de kerngedachte: “Zorgen voor Goed Wonen in Essen!” Het Memorandum werd onlangs volledig overgemaakt aan de politieke partijen. Hopelijk wordt deze ‘goede raad’ meegenomen naar de volgende legislatuur. U kan het volledig memorandum nalezen op: http://blog.seniorennet.be/GSE

Info:

Josée Van Doren, seniorenconsulente – 03.663.69.04

MaTiMeer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio