Tekort aan parkeerplaatsen voor bewoners neemt toe

Tekort aan parkeerplaatsen voor bewoners neemt toe

Tekort aan parkeerplaatsen voor bewoners neemt toe

Print
De schaarste aan parkeerplaatsen in Antwerpen neemt toe. In de zones waar bewonersparkeren geldt binnen de Singel, zijn er 36.825 parkeerplaatsen, maar zijn er 50.813 bewonerskaarten in omloop. Bovendien blijven veel wagens langer staan.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het Antwerpse parkeerbedrijf GAPA. Vooral in de zones Centrum, Brederode en Belgiëlei is de schaarste aan parkeerplaatsen het grootst. Zo zijn er in het gebied van bewonersparkeren in het centrum 3304 parkeerplaatsen. Alleen zijn daar ook 5620 bewonersvergunningen in omloop, of 170 procent.

Het aantal bewonersvergunningen is ook nog gestegen in vergelijking met 2010. Het is een gevolg van de uitbreiding op Linkeroever en de Herentalsebaan. Voor heel de stad zijn er nu 73.534 bewonerskaarten in omloop.

STANDPUNT: Een wagen hebben in de stad betekent meer lasten dan lusten

Het parkeerbedrijf GAPA wordt ook met een relatief nieuw fenomeen geconfronteerd. “Steeds meer wagens van bewoners staan voor een langere tijd ‘voor de deur’”, aldus het jaarverslag. “Dat komt onder meer door de sensibilisering rond duurzame mobiliteit en de lancering van het Velo-project. Steeds meer Antwerpenaars nemen de fiets of de tram voor verplaatsingen in de stad. Bewoners die overdag thuis met de auto arriveren en willen parkeren of boodschappen willen in- of uitladen, vinden daardoor steeds moeilijker een parkeerplaats op straat. Hetzelfde geldt voor bezoekers die maar even een plaats nodig hebben.”

Het aantal zwartparkeerders neemt wel af. In 2011 controleerden de parkeertoezichters ruim 2,2 miljoen wagens binnen het gebied met beperkte parkeertijd. Minder dan 12 procent was in overtreding, goed voor 276.009 retributies van 23 euro In 2010 was dat 13 procent.

“De bereidheid om te betalen blijft in heel Antwerpen stijgen”, zegt GAPA in het jaarverslag. “Dat is deels een kwestie van gewenning en aanvaarding. De inkomsten uit parkeergelden lagen vorig jaar met 5,53 procent hoger dan in 2010, of van 11,6 miljoen euro naar 12,3 miljoen euro.”

Het sms-parkeren blijft de populairste manier van betalen. Dat systeem bestaat ondertussen vijf jaar. In inkomsten uit de retributies en het parkeergeld wordt geïnvesteerd in onder meer de creatie van buurtparkings en de publieke fietsen Velo.

Sacha Van Wiele
Foto Sarah Van den Elsken

.

Nu in het nieuws