Advocaat wil vrijlating Martin voor Europees Hof

Advocaat wil vrijlating Martin voor Europees Hof

Advocaat wil vrijlating Martin voor Europees Hof

Print
Meester Georges-Henri Beauthier, de raadsman van Jean-Denis Lejeune (foto) en Laetitia Delhez, overweegt om het dossier over de voorwaardelijke invrijheidstelling van Michelle Martin voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te brengen, als het Hof van Cassatie het beroep van zijn cliënten zou verwerpen.

Het beroep van de burgerlijke partijen tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank van Bergen over de voorwaardelijke invrijheidstelling van de ex-vrouw van Marc Dutroux, wordt in het advies van de advocaat-generaal van Cassatie, Raymond Loop, "onontvankelijk of ongegrond" beschouwd.

Volgens de huidige Belgische wet hebben de burgerlijke partijen niet het recht door de strafuitvoeringsrechtbank gehoord te worden over de rechtmatigheid van voorwaardelijke invrijheidstellingen.

'Geen eerlijk proces'

"We hebben evenwel de belofte gekregen van alle partijen dat ze die wet snel willen wijzigen", aldus meester Bauthier. Het beroep dat de procureur-generaal van Bergen, Claude Michaux, indiende, werd eveneens verworpen door Loop. Cassatie moet zich op dinsdag 28 augustus uitspreken over het beroep van de slachtoffers, alsook over dat van Michaux.

Als het hof het advies van de advocaat-generaal volgt, en dus het beroep verwerpt, zal meester Bauthier naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stappen. Daar zal hij pleiten dat zijn cliënten geen eerlijk proces kregen, aangezien de Belgische wet hen niet toelaat aan alle debatten voor de strafuitvoeringsrechtbank deel te nemen.

"We zullen voor Cassatie pleiten en zien of het Hof het advies van de advocaat-generaal volgt. Het is evenwel mogelijk dat het Hof zich beroept op de rechtspraak. Het Hof hoeft het advies van de advocaat-generaal niet te volgen", besluit de advocaat.

Lees ook: Michelle Martin komt dinsdag haast zeker vrij

Foto AFP

MEEST RECENT