Federale politie ingeschakeld voor komst Michelle Martin

Federale politie ingeschakeld voor komst Michelle Martin

Federale politie ingeschakeld voor komst Michelle Martin

Print
De federale politie gaat de lokale politie van Namen versterking bieden bij de komst van Michelle Martin in het clarissenklooster van Malonne, indien de ex-vrouw van Marc Dutroux effectief voorwaardelijk vrijkomt. De stad Namen en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben daarover een principe-akkoord bereikt.

"We hebben voorafgaande telefonische contacten gehad met minister Joëlle Milquet. Er komt wel degelijk versterking van de federale politie, zoals dat al het geval was bij de eerste betogingen in Malonne. Nu moeten de modaliteiten van die toekenning nog geregeld worden: wanneer, hoeveel, enz.", aldus de Naamse burgemeester Maxime Prévot (cdH) maandagnamiddag.

De burgemeester ontmoette vrijdag de zusters clarissen, samen met de procureur des konings en vertegenwoordigers van het Justitiehuis, de federale en de lokale politie.

"We hebben de zusters uitgelegd dat ze een rol te vervullen hebben om te voorkomen dat iemand het klooster kan infiltreren. Want op het ogenblik dat de emoties een top bereiken, zullen er risico's bestaan voor hun veiligheid en die van Michelle Martin", aldus Maxime Prévot.

De misvieringen op zondag, waar tot nu toe politiemensen in burger aanwezig waren, zullen voortaan achter gesloten deuren plaatshebben. De zusters clarissen zullen ook veel selectiever zijn in het onthaal van mensen in het kader van spirituele bezinning.

Foto Isopix

Nu in het nieuws