Geen massale bomenkap meer voor Koeybleukenloop

Geen massale bomenkap meer voor Koeybleukenloop

Geen massale bomenkap meer voor Koeybleukenloop

Print
Turnhout - Het stadsbestuur heeft het fel gecontesteerde plan rond de heraanleg van de Koeybleukenloop gewijzigd onder druk van de buurtbewoners. Een grootschalige bomenkap wordt nu vermeden.
De Koeybleukenloop ligt in de omgeving van de FRAC. Die buurt is een van de zogenaamde blackpoints in het rioleringsstelsel van de stad. Bij hevige regenval gebeurt het nog altijd dat er ongezuiverd rioleringswater in de Aa komt. Daarom wil de stad de Koeybleukenloop afkoppelen van de riolering en verlengen tot aan de Bossenloop.

Dat zou gebeuren door een nieuw traject aan te leggen tussen de Hertenstraat en de Tieblokkenlaan naast de spoorweg. Daarvoor zouden maar liefst 244 bomen moeten verdwijnen die een groenbuffer vormen tussen de spoorweg en de huizen/tuinen van de Jef Buyckxsstraat. Toen de bewoners dat hoorden, steigerden ze meteen. Ze vreesden dat hun privacy volledig zou verdwijnen.

De stad heeft nu het plan aangepast. "De bomenrij blijft volledig behouden en dus ook de privacy voor de bewoners blijft", zegt Marc Machielsen van de Milieudienst. De gracht komt nu aan de overkant van de spoorweg te liggen aan de kant van de KMO-zone FRAC. Ter hoogte van de oude overweg zal er dan een duiker geplaatst worden onder de spoorweg om daarna de Koeybleukenloop te laten aansluiten op de Bossenloop." Mogelijk gaat de NMBS nog wel wat snoeien in de bomenrij, maar dat zal dus niet zo drastisch zijn.

De stad heeft ook al een oplossing gevonden voor het vele zand dat zal opgegraven worden voor de gracht. Het zand wordt gebruikt om het (kletsnatte) voetbalveldje op de FRAC op te hogen. Daar komt een speelberg voor de kinderen. Die berg wordt ingezaaid met gras.

Foto Mia Uydens

Toon Verheijen
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio