Seniorenraad en stad gaan nauwer samenwerken

Print
Sint-Niklaas - De seniorenraad, het OCMW en het stadsbestuur ondertekenden vrijdag een samenwerkingsovereenkomst. De afsprakennota tussen de drie partijen is een primeur voor Oost-Vlaanderen.

Bedoeling van de overeenkomst is de samenwerking tussen de verschillende partijen vlotter te laten verlopen. "Wij vragen de seniorenraad om advies over alle aangelegenheden die op ouderen van toepassing zijn", zegt burgemeester Christel Geerts (sp.a). "Zij krijgen in de toekomst de macht van het getal, dus is het belangrijk naar hen te luisteren."

Daarom zal de seniorenraad nu systematisch worden ingelicht als er binnen de stad of het OCMW iets gebeurt dat hen aanbelangt. Ze krijgen nu telkens een formeel antwoord wanneer ze een advies geven. "In het verleden bleven we na een advies vaak in het ongewisse. Nu krijgen we administratieve en deskundige steun", zegt voorzitster Jeanine De Boever. Een ambtenaar zal hen inhoudelijk begeleiden en vergaderingen bijwonen. In de seniorenraad zitten vertegenwoordigers van verschillende verenigingen. Jaarlijks krijgt de raad een werkingstoelage van 8000 euro. Daarmee worden ook fietstochten en uitstappen bekostigd waaraan alle senioren kunnen deelnemen.

Sophie Pycke

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio