"Bijkomende straf had Michelle Martin in cel gehouden"

Bijkomende straf had Michelle Martin in cel gehouden

"Bijkomende straf had Michelle Martin in cel gehouden"

Print
Michelle Martin was nog niet in aanmerking gekomen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling als zij begin jaren 2000 veroordeeld was voor ‘bedrieglijk onvermogen’, een misdrijf die diegene strafbaar stelt die ervoor zorgt dat hij zichzelf verarmt en zijn schulden niet afbetaalt.

Dat is exact wat er is gebeurd: ze heeft het huis weggegeven aan haar kinderen en betaalt de nabestaanden van de slachtoffers niet. Een veroordeling zou volgens de raadsman verstrekkende gevolgen hebben gehad.

Naast haar veroordeling tot 30 jaar straf in de zaak-Dutroux, zou Martin haar extra straf voor het bedrieglijk onvermogen, overigens gepleegd tijdens haar voorhechtenis, ook nog moeten uitzitten. Hierdoor zouden de data voor haar voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk met twee jaar zijn opgeschoven.

Arme Klaren

Belangrijker nog is dat de nieuwe veroordeling haar dossier bij de strafuitvoeringsrechtbank in een geheel ander licht zou hebben geplaatst.

Met die bijkomende veroordeling zou de kans dat Michelle Martin nu al invrijheid gesteld zou worden quasi onbestaande was. Indien Martin zich hieraan zou schuldig zou hebben gemaakt, doet dit ook vragen stellen bij haar berouw.

NV

Foto: Reuters

Nu in het nieuws