Straatsburg veroordeelt België omdat het parentale ontvoering ongedaan wil maken

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft België veroordeeld omdat het een parentale ontvoering ongedaan wilde maken.

jdewit

In de zaak-B. had het Gentse Hof van Beroep op 23 december 2010 een meisje van zeven jaar teruggestuurd naar haar vader in de VS. Reden: de Amerikaanse rechtbank van Alachua (Florida) had dat kind op 24 december 2008 aan haar vader had toegewezen en de arrestatie geëist van de moeder wegens parentale ontvoering. Maar de moeder, die eerder ook al in de VS veroordeeld was voor sociale fraude en in 2008 met haar kind naar België was gevlucht, had via een kort geding in Straatsburg kunnen verhinderen dat haar kind naar de VS werd teruggebracht.

In zijn arrest ten gronde stelde het EHRM dat het recht op een gezinsleven van het kind was geschonden. "Het meisje verbleef al sinds oktober 2008 in Oostende, kende Nederlands en was het hier geïntegreerd", aldus het EHRM. Volgens Straatsburg primeerde het belang van het kind en mocht Gent het meisje dus niet naar haar vader in de VS terugsturen, hoewel het aan hem was toegewezen door de Amerikaanse rechtbanken.

Scherpe kritiek

Twee van de zeven rechters die het arrest hadden geveld gingen totaal niet akkoord. Zij meenden dat het Gentse hof van beroep zijn arrest goed had gemotiveerd en dat het EHRM in feite een vierde beroepshof tegen dat Gentse Hof was geworden. En dat mag uitdrukkelijk niet. Ze meenden dus dat het EHRM zijn boekje te buitenging en dat het een onwettige situatie (een parentale ontvoering door een moeder)had bekrachtigd en daardoor de Conventie van Den Haag van 25 oktober 1980 over internationale ontvoeringen van kinderen naar de prullenmand had verwezen.

Het EHRM krijgt de jongste tijd steeds meer kritiek omdat het zijn boekje te buiten gaat en arresten velt die de democratische besluitvorming in Europa grondig in de war sturen. Vooral in asiel- en vreemdelingenzaken is dat zo. Engeland en Nederland vrezen dat helemaal geen vreemdelingenbeleid meer mogelijk is door de voortdurende tussenkomsten van het EHRM. En België is dan weer boos omdat ons land door de Salduzarresten, die een advocaat verplichten om bijstand te verlenen bij het verhoren van gearresteerde verdachten, zijn strafprocedure helemaal moet hervormen.

Meer over de toenemende kritiek op Straatsburg vindt U in een nieuw stuk op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER