Steeds meer kritiek op Mensenrechtenhof in Straatsburg

1 AUGUSTUS 2012 - De kritiek op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg neemt toe omdat het EHRM zijn bevoegdheden stelselmatig te buiten gaat en een "vierde hof van beroep" wordt. Tégen en boven de nationale hoven. Vooral de arresten rond de verplichte bijstand van een advocaat bij het eerste verhoor van een verdachte (Salduz) en die over terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers hebben veel kwaad bloed gezet. Lidstaten van de Raad van Europa menen dat ze hierdoor geen eigen asielbeleid meer kunnen ontwikkelen en België betreurt dat heel zijn strafprocedure moet worden herzien. De lidstaten eisten in Brighton dat het EHRM zich wat matigt, maar of dat gebeurt is maar de vraag, nu het op 12 juli België heeft veroordeeld omdat het een meisje uit Oostende, dat door haar moeder naar ons land was ontvoerd, wilde terugsturen naar haar vader. Dit artikel belicht deze kritieken.

John De Wit
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER