N-VA wil werklastmeting bij advocaten

N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers wil de werklast van de advocatuur meten. Hoeveel tijd steekt een advocaat in al zijn taken? Ze wil dat dit wordt onderzocht en heeft een wetsvoorstel ingediend om die werklastmeting door te voeren.

tmas

Aanleiding zijn de misbruiken in het vreemdelingenrecht. Ongeveer 17% van de dossiers van de gratis rechtsbijstand gingen in 2010 over vreemdelingen. Die dossiers vertegenwoordigden 17 miljoen, of een vierde van de gratis rechtsbijstand in België.

Smeyers stelt vast dat hier veel nutteloze zaken bij zijn en dat dit geld wat makkelijk verdiend is. "Een onontvankelijk beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen levert nu aan de advocaat 390 euro op, een regularisatieprocedure of een naturalisatieverzoek in de Kamer meer dan 250 euro. De meeste van deze dossiers zijn gewoon knip- en plakwerk van andere dossiers. De advocaten hebben er hooguit enkele uurtjes werk mee."

Smeyers wil nu weten hoeveel tijd een advocaat steekt in zijn werk. Op basis daarvan moet om de vijf jaar bekeken worden hoeveel geld een advocaat die gratis rechtsbijstand levert, krijgt. Want de voorbije tien jaar stegen de kosten voor de gratis rechtsbijstand door advocaten vier keer zo sterk als de inflatie.

Een volledig overzicht van de discussie over de hervorming van de gratis rechtsbijstand vindt U in een nieuw stuk op de expertenpagina van John De Wit.

JDW Foto Photo News: Sarah Smeyers

Nu in het nieuws