Nog drie mogelijke locaties voor 'superpolitiebureau'

De federale regering wil zo snel mogelijk een groot politiekantoor, waarnaar verscheidene diensten moeten verhuizen.

jrosquin

Postsorteercentrum Berchem X, het Nieuwe Zuid achter het Vlinderpaleis of het Kievitplein. Op een van die drie locaties komt vermoedelijk het grote politiekantoor dat verschillende diensten moet huisvesten. De ministerraad van de federale regering besliste eind vorige week om de markt te openen om zo snel mogelijk een locatie voor het nieuwe gebouw te vinden.

Politiekantoor moet plaats maken voor gevangenis

Belangrijkste reden daarvoor is de politiekazerne Valaar, op de Boomsesteenweg in Wilrijk. De diensten van de federale politie die daar nu zitten, moeten verhuizen om plaats te ruimen voor de gevangenis die het arresthuis in de Begijnenstraat moet vervangen en die in 2016 klaar moet zijn. Die diensten zouden verhuizen naar het nieuwe gebouw. Zij krijgen gezelschap van speurders van de federale gerechtelijke politie, die nu op de Noordersingel in Borgerhout zitten, en het labo van de gerechtelijke politie dat nu op de Collegelaan in Borgerhout is gevestigd.

Mogelijk verhuist ook de lokale recherche - momenteel gevestigd op de Mechelsesteenweg in Antwerpen - naar het nieuwe gebouw, maar dat is niet definitief.

Verder verhuizen nog een aantal diensten naar andere locaties. Zo fuseren de noodlijnen 100 en 101, die respectievelijk voor de brandweer en de politie dienen. Beiden zouden verhuizen naar een nieuw te bouwen brandweerkazerne op de Grote Steenweg ter hoogte het Brilschanspark in Berchem. De nieuwe brandweerkazerne zou degene vervangen die nu in de Paleisstraat is gevestigd. De verhuizing moet de spreiding van de kazernes over het Antwerps grondgebied ten goede komen.

DVD

Foto: PDR Terrein achter het Vlinderpaleis dat een mogelijke locatie is voor het nieuwe politiekantoor