ETA legt eigen zebrapad in Schriek

Leden van de partij ETA hebben zondag tijdelijke zebrapaden aangelegd in het centrum van Schriek. "Daar is grote vraag naar. Sinds de heraanleg houdt bijna niemand zich aan de zone dertig. Dient die dan enkel om boetes te innen? Overstekende voetgangers lijken loslopend wild. Iedereen moet veilig kunnen oversteken", zegt lijsttrekker van ETA Jan Baestaens.

Bert Provoost

Samen met zijn partijgenoten rolde hij een plastic zebrapad uit aan de kerk, aan de feestzaal en aan de apotheker. "Kijk, de auto's stoppen onmiddellijk", klonk het. De zebrapaden werden meteen ingewandeld en nadien weer verwijderd.

Ook in het schepencollege zien ze in dat er verbeteringen nodig zijn. "Omdat de weg vrij breed moest uitgevoerd worden om het groot verkeer veilig te kunnen laten kruisen, hebben sommige automobilisten inderdaad te weinig het gevoel van een zone dertig", merkte ook schepen van Verkeer Carl Verelst (CD&V) op. "Daarom hebben we beslist om één zebrapad ter hoogte van de bushalte en de kerk aan te leggen. De ambtelijke werkgroep verkeer heeft dat voorstel mee uitgewerkt. Vooral de kinderen van de buitenschoolse opvang en de busgebruikers zullen hiervan gebruik maken. Door deze keuze zullen voetgangers, die op de uiteinden van de parking of ter hoogte van het café de Leo Kempenaersstraat oversteken, dat toch nog reglementair kunnen doen. Ze bevinden zich dan op meer dan dertig meter van het zebrapad. Als we nog meer zebrapaden zouden aanleggen, dan zou al wie naast het zebrapad oversteekt, bekeurd kunnen worden. Dan is het pleineffect dat we wilden bereiken volledig teniet. Er komen ook betere aanduidingen van de zone dertig. De uitvoering zal nog dit jaar plaatsvinden", klinkt het.

Bert Provoost


Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio