Verschillende Kapelse verkiezingsprogramma's online

Verschillende Kapelse verkiezingsprogramma's online

Verschillende Kapelse verkiezingsprogramma's online

Print
Op 14 oktober zijn het weer gemeenteraadsverkiezingen. Vrijwel alle partijen stellen voorafgaand aan de verkiezingen een verkiezingsprogramma op. Doorgaans zijn het vrij uitgebreide teksten waarin de plannen en ideeën van een partij worden opgesomd. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, brengen de verschillende lokale partijen brochures uit met de verkorte versie van hun standpunten en beloftes, opdat kiezers op basis van deze beloftes en eerder geleverde prestaties kunnen beslissen. In de gemeente Kapellen plaatsten een aantal partijen hun verkiezingsprogramma online, zo ook sp.a, NV-A, CD&V en Open Vld.

Sp.a Kapellen zegt op kapellen.n-v-a.be met een ambitieus maar realistisch programma te komen. De partij kiest voor een gemeente die samen met zijn inwoners bestuurt en wil de burgers meer bij het beleid betrekken: betere informatie, meer inspraak en echte dialoog. Andere belangrijke thema’s voor sp.a zijn: een sterker sociaal beleid en het behoud van het groene karakter van de gemeente.

CD&V Kapellen zette haar standpunten uit het verkiezingsprogramma op www.kiesvoorkapellen.be online. De partij wil in de volgende legislatuur mee besturen en vindt dat het huidige gemeentebestuur te kort schiet op de volgende punten: mobiliteit, sociaal beleid, jeugd en afvalbeleid. CD&V plaatste op haar site enkele verbetervoorstellen om dit te realiseren.

N-VA Kapellen formuleerde op haar site Kapellen.s-p-a.beals voorproefje voor het partijprogramma reeds zes speerpunten waar de partij aan wil werken. Het gaat om aanpak van het centrum, betere mobiliteit, een effectief handhavingsbeleid, sociale cohesie, betere ondersteuning van jonge gezinnen en senioren en tot slot geen verhoging van de gemeentebelastingen. Het volledig uitgewerkte partijprogramma zal later nog op de site van NV-A gezet worden.

Open Vld Kapellen maakte de website www.kapellen.cdenv.be/kapellen2012 waar de momenteel leidende partij aanstipt dat volgens hen het leven in Kapellen goed is op diverse vlakken. Open Vld maakte en verspreidde reeds drie brochures: Kapellen gaat vooruit, Kapellen leeft en Kapellen beweegt! Deze brochures alsook het volledige verkiezingsprogramma kan je ook op deze campagnesite downloaden.

Ellen De Proost

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio