Snel Belgwet eindelijk verstrengd

Snel Belgwet eindelijk verstrengd

Snel Belgwet eindelijk verstrengd

Print
De meerderheid is eindelijk akkoord geraakt over de verstrenging van de snel Belgwet. Ze zou de verstrenging nog voor de zomervakantie door de Kamer willen laten goedkeuren.

Door de snel Belgwet uit 2000 kunnen mensen Belg worden zonder een landstaal te kennen, zonder te bewijzen dat ze geïntegreerd zijn, zelfs zonder ooit maar in België geweest te zijn. Tussen 2000 en einde 2011 werden zo 568.574 buitenlanders Belg.

Mede-indienster Nahima Lanjri (CD&V) is blij dat de wet nu eindelijk wordt aangepast. "CD&V wil de nationaliteitswet veranderen om nieuwkomers aan te zetten om deel te nemen aan onze samenleving, zodat de band tussen hen en hun nieuwe vaderland groeit. Deze nieuwe wet beloont buitenlanders die inspanningen leveren door hen sneller Belg te laten worden".

Wat verandert er?

Lanjri zet de belangrijkste veranderingen op een rij.

* Een aantal mensen zal de Belgische nationaliteit niet meer kunnen krijgen. Dat geldt voor al wie veroordeeld is tot misdrijven waarvoor de Belgische nationaliteit kan worden afgenomen. En verder voor wie veroordeeld is voor sociale en fiscale fraude én voor wie lid is van een organisatie die door de staatsveiligheid als gevaarlijk wordt beschouwd. Zoals bv. Sharia4Belgium.

* Er zullen nog vier procedures zijn om Belg te worden: een procedure voor minderjarigen, één na vijf jaar verblijf, één na tien jaar verblijf, naturalisatie door de Kamer.

* Voor minderjarigen, die Belg worden omdat ze hier geboren zijn of omdat hun ouders Belg werden, verandert er niets. Behalve dat ze in België moeten verblijven op het moment van de aanvraag. Je zal dus niet meer vanuit het buitenland Belg kunnen worden zonder hier ooit geweest te zijn.

Korte procedure

* Er komt een korte procedure en een lange procedure om Belg te worden. Voor de korte procedure moet je achttien jaar zijn, vijf jaar ononderbroken fysiek in België verbleven hebben, één van de drie landstalen kennen, bewijzen dat je maatschappelijk geïntegreerd bent én minstens anderhalf jaar gewerkt hebben. Je "maatschappelijke integratie" kan je bewijzen door een diploma van minstens secundair onderwijs, ofwel een inburgeringscursus van de regio waar je woont, ofwel 400 uren beroepsopleiding.

* Gehandicapten en bejaarden kunnen hier na vijf jaar verblijf Belg worden, zonder aan de andere voorwaarden te moeten voldoen.

* Ook voor wie gehuwd is met een Belg en wie ouder is van een Belgisch minderjarig kind zijn de regels soepeler. Hij moet (naast kennis van een landstaal en vijf jaar wettig verblijf) alleen nog maar zijn maatschappelijke integratie aantonen.

* Bij de lange procedure (na tien jaar onafgebroken verblijf) moet je een landstaal kennen en maatschappelijk geïntegreerd zijn. Je moet niet gewerkt hebben.

Vincent Kompany

* De Kamer zal nog altijd buitenlanders Belg kunnen maken via de naturalisatie. Die gunst blijft dus bestaan. Maar heel uitzonderlijk, alleen nog voor buitenlanders met bijzondere verdiensten op wetenschappelijk, sportief of cultureel vlak. Zoals Vincent Kompany of Johnny Halliday.

* Staatlozen kunnen genaturaliseerd worden als ze twee jaar in België verblijven.

* De controle wordt veel strenger. Naast de bestaande procedure om iemands nationaliteit af te nemen als die ernstig tekort schiet aan zijn plichten als Belg, komt er nog een nieuwe bij. De strafrechter zal zelf de nationaliteit kunnen afnemen als hij iemand veroordeelt voor terrorisme, oorlogsmisdaden, mensenhandel, mensensmokkel en schijnhuwelijken. En ook voor misdrijven die makkelijker werden door de Belgische nationaliteit als de gestrafte minstens vijf jaar cel kreeg.

Fouad Belkacem

Fouad Belkacem, de leider van Sharia4Belgium, zal zijn Belgische nationaliteit in de toekomst dus ook kunnen verliezen als hij veroordeeld wordt voor één van de feiten die nu in de wet komen.

* Iedere nieuwe Belg zal een verklaring moeten ondertekenen dat hij de fundamentele rechten en vrijheden van ons land naleeft.

Nog voor vakantie

Omdat het voorstel maar weinig afwijkt van dat van de Vlaamse partijen, wil de meerderheid het morgen al door de Kamercommissie Justitie laten goedkeuren. Het is zeer de vraag of dit zou kunnen. Vooral de PS blijft tegenpruttelen. De partij vindt het niet kunnen dat buitenlanders moeten bewijzen dat ze gewerkt hebben om de Belgische nationaliteit te krijgen.

JDW

MEEST RECENT