"Wat we zelf doen, doen we niet beter"

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zich in zijn 11 juli-toespraak maandagavond opvallend scherp getoond voor de Vlaamse regering, waar ook zijn eigen partij deel van uitmaakt. "De moeilijkheid om vast te houden aan beslist beleid, de bestuurlijke drukte en de regeldrift creëren een rechtsonzekerheid die het vrije initiatief en de ontplooiing van de Vlaming in de weg staan. Dat kan niet", klonk het fors.

ikerremans

De Wever sprak maandagavond in De Warande naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. Hij koos ervoor de staat van Vlaanderen op te maken, startend van het adagium "wat we zelf doen, kunnen we beter doen". Maar de N-VA-kopman was niet mals. "Gaandeweg gingen we het anders zeggen: 'Wat we zelf doen, doen we beter'. En dat is fout."

"Ooit was Vlaanderen een Europese topregio, met een hoge arbeidsproductiviteit, een substantieel marktaandeel in de wereldhandel en een concurrentievermogen dat conjunctuurbestendig was. Vandaag zijn we hoogstens een goede middenmotor die in een dalende lijn zit", vervolgde De Wever.

Al ligt het probleem volgens de N-VA'er grotendeels op federaal niveau. Structurele hervormingen blijven hoognodig. Zo moet de arbeidsdeelname omhoog, moeten de loonlasten omlaag, moeten alle begrotingen in evenwicht, moet de sociale zekerheid gesaneerd en moet de overheid efficiënter. De reeds getroffen federale maatregelen overtuigen De Wever in elk geval niet.

"Ik kan op de vooravond van onze feestdag niet anders dan concluderen dat we er niet goed voorstaan", besloot De Wever. Van vijf voor twaalf is voor hem al lang geen sprake meer. "De wekker is intussen luidop afgegaan. Maar de PS blijft nog steeds rustig doorslapen en alle wezenlijke hervormingen blokkeren."

Na de verkiezingen van 2014 wil De Wever dan ook "geen gerommel in de marge" meer. Dan wil hij het confederalisme doorvoeren en "het zwaartepunt van het beleid écht naar de deelstaten verhuizen".

Foto Belga