De Block over Parweiz: "Neen is neen"

"In een rechtstaat is een neen een neen en moet de beslissing worden uitgevoerd." Zo reageert staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) op de heisa rond de repatriëring van de Afghaanse asielzoeker Parweiz Sangari.

ikerremans

"Meerdere onafhankelijke instanties - het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en het Europees hof van de Rechten van de Mens - hebben zich negatief uitgesproken in het dossier van Parweiz Sangari", aldus De Block.

Ze benadrukte dat ze enkel de beslissing van deze onafhankelijke instanties uitvoert. "Puur menselijk is een andere zaak", voegde ze eraan toe. De staatssecretaris legt de nadruk op de correcte procedure, rechten en plichten en vrijwillige terugkeer. "Ik wil verder werken aan duidelijke beslissingen, een snellere en kwaliteitsvolle procedure en de uitvoering van de genomen beslissingen."

Wat de kritiek van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri op haar voorstel om toe te treden tot het Eprum-programma betreft, wees Maggie De Block erop dat het gaat om de vrijwillige terugkeer van minderjarigen die uitgeprocedeerd zijn en geen recht hebben op opvang. Het programma dat door Europa gefinancierd wordt, voorziet ook in de nodige omkadering en reïntegratie.

Lees ook: Parweiz vertrokken naar Afghanistan

Foto Photo News

Bekijk de reportage van het vtm-nieuws:

MEER OVER Afghanistan