Buurt protesteert tegen ontsluiting woonproject Sion

Buurtwerking Het Looks gaat een ludieke optocht naar het stadhuis organiseren uit protest tegen de geplande ontsluiting van het woonproject Sion.

Van Rompaey Chris

Het project, dat komt op de site van de oude stadsmagazijnen, telt 140 woningen. Buurtwerking Het Looks is niet tegen dit stadsvernieuwingsproject, maar heeft toch wel enige bezwaren tegen de ontsluiting van deze site. "De in- en de uitrit van de ondergrondse parking met 290 staanplaatsen gaat helemaal via de Ros Beiaardstraat en het Sionsplein. Dit betekent een grote toename van het autoverkeer in deze straten. Het zijn deze straten die kinderen moeten oversteken om naar het speeltuig en speelplein te gaan", stelt voorzitter Dominic Van Oosterwyck.

"Door het verdwijnen van openbare parkeergelegenheid verliezen we negentig parkeerplaatsen in onze wijk. Die zijn nochtans broodnodig aangezien de meeste buurtbewoners niet over een garage of staanplaats beschikken. Ook het basketbalpleintje op het Sionsplein zal volledig verdwijnen. Het pleintje wordt nu veelvuldig gebruikt door de kinderen uit onze wijk", zegt Van Oosterwyck.

"Tot slot is ons altijd gezegd dat bij de verwezenlijking van de nieuwe Sion-site de Ros Beiaardstraat en het Sionsplein zouden geïntegreerd worden in het woonerf zoals de rest van onze wijk. Ook van dit voornemen stapt het stadsbestuur af. Van woordbreuk gesproken", fulmineert Van Oosterwyck.

"Dat vraagt om actie. Zo gaan we waarschijnlijk op donderdag 30 augustus een picknick organiseren op het terrein waar de nieuwe ontsluiting moet komen.

Aansluitend plannen we ?De Optocht van de Lege Dozen en de Gebakken Lucht' richting stadhuis. Tot slot denken we nog aan een debat met alle lijsttrekkers", besluit Dominic Van Oosterwyck.

Chris VAN ROMPAEY

Foto: Café De Vleeshal en de aanpalende panden worden gesloopt. Dat maakt de ontsluiting van de achterliggende Sion-site gemakkelijker.Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio