1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Laakdal wil communicatie met ondernemers bevorderen

IRIS is een project van de provincie Antwerpen en Cipal. Het betreft de creatie van een webgebaseerd informatie- en communicatieplatform tussen gemeenten en ondernemingen, waarbij lokale bedrijfscontactdata de basis vormen.

Helsen Stefan

Het is de bedoeling dat IRIS zowel door ambtenaren lokale economie (bv. gerichte mailings), als door ondernemingen (bv. aanvragen via een E-loket), als door burgers (bv. vinden van een onderneming of een vrij beroep) gebruikt zal worden. Verder is er een mobiele applicatie ontwikkeld, waarbij de bedrijvengidspagina via een smartphone kan worden geraadpleegd.

Op maandag 18 juni schreef Patrick Corvers, voorzitter van de raad voor lokale economie, zich als eerste ondernemer officieel in op het Iris-platform. Hiermee werd het startsein gegeven van de pilootfase van het Iris-project.

Patrick Corvers, voorzitter van de raad voor lokale economie: Onze gemeente werd geselecteerd als pilootgemeente in het IRIS-project. Het is de bedoeling dat onze Laakdalse handelsgids op www.laakdal.be gedownload kan worden op een smartphone. Van zodra de basis is gelegd, zullen de ondernemers geïnformeerd worden hoe gratis kan worden ingetekend op dit forum.

Tine Gielis, schepen van lokale economie: Dit project past binnen de strategische doelstellingen van het gemeentelijk beleidsplan middenstand – economie 2008-2012: de communicatie tussen gemeentebestuur en ondernemers maakt nu eenmaal een essentieel onderdeel uit voor het welslagen van het economisch beleid. Ik ben tevens fier dat een Laakdalse onderneming zich als eerste bedrijf mocht registreren op dit totaal nieuw forum.

Op de foto staat van l. naar r. Patrick Corvers, Nico Cras (CEO Cipal), Tine Gielis, Koen Helsen (gedeputeerde voor economie van de provincie Antwerpen) en Sara Op de Beeck (ambtenaar lokale economie).

Stefan Helsen

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio