AG Vespa zoekt architect voor restauratie van het Steen

Het stedelijk vastgoedbedrijf AG Vespa zoekt een architect voor de renovatie van het Steen. Nog tot 6 augustus zijn kandidaturen welkom.

jrosquin

Bijna een halve eeuw vond het Nationaal Scheepvaartmuseum onderdak in het Steen, tot die collectie naar het MAS verhuisde. Als bijhuis van jeugdtheater HetPaleis kreeg het gebouw anderhalve maand geleden een kindvriendelijke invulling.

Die herbestemming vraagt de nodige aanpassingen. Ook de heraanleg van de Scheldekaaien die vrijdag officieel van start ging, brengt voor het Steen heel wat veranderingen met zich mee. Zo zal de waterkering ter hoogte van deze historische burcht richting Schelde verplaatst worden, waardoor het monument en het aangrenzende Steenplein 'binnendijks' komen te liggen. Het gebouw wordt zo uit het overstromingsgebied geweerd.

AG Vespa

AG Vespa werd door de stad Antwerpen, beheerder van het Steen, aangesteld om als bouwheer dit renovatie- en herbestemmingproject in goede banen te leiden. Een eerste stap daarin is het aanstellen van een architect. Nog tot zes augustus kunnen architecten zich kandidaat stellen om de uitwerking van dit belangwekkend project voor hun rekening te nemen.

Er is een bouwbudget van 2,5 miljoen euro voorzien, exclusief btw. Het volledige projectbudget zal uiteraard nog heel wat hoger liggen, vermits er naast btw ook erelonen, verzekeringen, onderzoekskosten, enzovoort bovenop komen. "Dat budget komt in principe van de stad Antwerpen, al wordt er gerekend op een recuperatie van een deel van de projectkost door het aanvragen van een restauratiepremie bij de Vlaamse overheid", aldus AG Vespa.

RUAE

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio