Toelage

Print
Wommelgem - Door de gemeenteraad, die vorige week plaatsvond, werd een toelage van 10.000 euro per jaar goedgekeurd voor alle scholen gevestigd op het grondgebied van Wommelgem voor extramuros-activiteiten. Het bedrag van de toelage wordt proportioneel verdeeld onder de verschillende basisscholen op basis van het leerlingenaantal op 1 februari van het vorige kalenderjaar. De toelage wordt aan de scholen uitbetaald na voorlegging van facturen waaruit de kostprijs blijkt van de extramuros-activiteiten. LIMA
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio