Masterplan

In het masterplan dat het gemeentebestuur heeft goedgekeurd, is een herschikking van de parkeerruimte op het Sint-Jansplein opgenomen. De parkeerfunctie moet minder dominant zijn, maar blijft wel behouden. De parkeerplaatsen worden geclusterd aan de zuidkant van het plein. Het behoud van de parkeerplaatsen was een uitdrukkelijk verzoek tijdens inspraakmomenten van het schepencollege, de omwonenden en de winkeliers. PhDe

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio