Fusie

Print
Hove - De oppositie heeft binnen de gemeenteraad een motie ter stemming voorgelegd waarin verzet wordt aangetekend tegen een eventueel verplichte fusie van Hove met andere gemeenten. De motie, die wel pleitte voor intergemeentelijke samenwerking, werd niet goedgekeurd omdat ze volgens het schepencollege voorbarig is. LVG
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio