OCMW-raad

De raad vergadert op 10 juli om 20u in de gewone zittingzaal (Hekkestraat 9). Een punt op de dagorde is de eventuele verlening van een recht van opstal aan de parochiale basisschool Zonnebloem. De domeinen van de school en het OCMW grenzen aan elkaar in het Kouterpark en de school zou een stuk van het OCMW-domein willen inpalmen om er een veilige fietsenstalling in te richten. TF

Carnier Carmen
Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio