Op 20 juli wil Smet starten met Vlaams antidiscriminatiecentrum

Op 20 juli wil Smet starten met Vlaams antidiscriminatiecentrum

Op 20 juli wil Smet starten met Vlaams antidiscriminatiecentrum

Print
Als er tegen 20 juli geen politiek akkoord is tussen de federale overheid en Vlaanderen, dan wil Vlaanderen starten met een eigen Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR). Dat heeft Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet (sp.a) zopas in het Vlaams Parlement gezegd. Het is al de vierde keer dat de deadline wordt uitgesteld.

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) kan processen opstarten tegen overtreders van de antiracismewet en de antidiscriminatiewet. Maar het is een federale organisatie en dus is het alleen bevoegd voor federale materies (de vreemdelingenwet, de gevangenissen, de politie…). Niét dus voor communautaire en gewestelijke bevoegdheden. In de praktijk: niet voor discriminaties bij de Lijn, in het onderwijs, in de welzijnszorg, bij de beroepsopleiding, bij de Vlaamse ambtenarij e.d.

Er is momenteel géén onafhankelijke instelling die discriminaties bij Vlaamse bevoegdheden controleert en dat is een overtreding van een Europese richtlijn. Daarom rees dus de vraag: moet er een aparte Vlaamse instelling voor deze bevoegdheden komen? Of zullen we het federale CGKR ook bevoegd maken voor discriminaties bij communautaire en gewestelijke (Vlaamse) bevoegdheden? Deze laatste optie noemt men de "interfederalisering" van het CGKR. De federale regering wil dit laatste. Iedereen, ook de Vlaamse regering met daarin de N-VA, ging akkoord met deze visie.

Deadline

Het Vlaams parlement en de Vlaamse regering stelden wel een voorwaarde: die interfederalisering moest rond zijn tegen juni 2010. Die termijn werd verlengd tot juni 2011, en nog eens tot 30 juni 2012. "Er is nog altijd geen akkoord", zegde Smet. "Er blijven nog enkele knelpunten, maar die zijn overbrugbaar". Smet gelooft dat er nog een interfederaal centrum kan komen, maar als dat er niet is tegen 20 juli 2012, dan wil Smet met het plan voor een Vlaams centrum starten. Dit is dus al het vierde uitstel van de deadline van de Vlaamse regering.

Meer over deze problematiek vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Foto: Pascal Smet

Foto Belga

.

Nu in het nieuws