België blijft erg kwetsbaar voor cyberaanvallen

Dns land blijft zeer kwetsbaar voor cyberaanvallen. Dat zegt het Vast Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten in zijn jaarrapport. Veel instanties zijn met cyberveiligheid bezig, maar geen van hen heeft een volledig beeld van de problematiek. De inlichtingendiensten hebben bovendien te weinig gekwalificeerde mensen en middelen voor de strijd tegen cybercriminaliteit.

fvranckx

Het Comité I stelt vast "dat het ontbreken van een globaal federaal beleid inzake informatieveiligheid ons land zeer kwetsbaar maakt voor aanvallen tegen zijn vitale informatiesystemen en -netwerken". Er zou "één centrale dienst voor de beveiliging van ICT-systemen" moeten komen.

Ook de uitwisseling van concrete informatie tussen de inlichtingendiensten onderling en tussen deze diensten en de politie verloopt nog steeds niet goed.

Belga Archieffoto PhotoNews