Combinatie van natuurlandschap en bedrijvigheid

De provincie Antwerpen werkt sinds twee jaar aan een gebiedsprogramma voor de Rupelstreek waar een samenhangende streekontwikkeling centraal staat. De combinatie van natuurlandschap en bedrijvigheid is een pilootproject.

Concreet lanceert de provincie samen met bedrijven Coeck en Wienerberger, de gemeente Niel en de POM een pilootproject om bedrijventerreinen in de Rupelstreek natuurvriendelijk te maken. Het gaat om bijvoorbeeld eenvoudige maatregelen zoals nestkasten voor vogels aan gebouwen of het behoud van een waardevolle bomenrij, wat bijdraagt tot het in stand houden van de lokale biodiversiteit.

Gedeputeerde voor leefmilieu Rik Röttger is er van overtuigd dat een dergelijk groenbeheerplan ook voor de bedrijven belangrijke voordelen kan opleveren zonder dat er nadeel is voor de bedrijfsactiviteiten. "Door een onderhoudsvriendelijke aanleg van bedrijventerreinen verminderen de kosten voor beheer en onderhoud. Meer toegankelijke groene zones betekent ook een aangenamere omgeving. Met de kennis en de ervaring die we opdoen met dit pilootproject rond biodiversiteit en bedrijven trachten we later dit verhaal uit te breiden naar de ganse Rupelstreek", aldus Röttger.

Jan BOEY

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio