Mieke de Loof, De vijand van binnen

Mei 1914. Omdat geheim agent en jezuïet Ksaveri Ignatz niet gelooft dat een medebroeder bij een roofoverval werd vermoord, besluit hij, ondanks het verbod van zijn superieuren, de zaak zelf te onderzoeken. Al snel blijkt dat de moord verband houdt met de tegen het roofdiefkapitalisme gerichte Weense hongerrevolte van 1911, die destijds ongemeen gewelddadig werd neergeslagen.

gdhulster

Ignatz ontdekt dat de moordenaar nog altijd actief is en bescherming geniet van hoge instanties. De politieke sfeer in Wenen is broeieriger dan ooit, niet in het minst door het eigengereide optreden van kroonprins Franz Ferdinand, wiens nakende bezoek aan Serajevo wel eens de lont in het kruitvat zou kunnen steken. Los van het verhaal besteedt Mieke de Loof veel aandacht aan enkele prangende politiek-filosofische vragen. Rechtvaardigt de goede zaak het gebruik van geweld? Mag de staat in het belang van de gemeenschap bepaalde zaken toedekken of zelfs haar macht misbruiken? Wanneer wordt idealisme gevaarlijk? Zoals steeds heeft de auteur zich uitstekend gedocumenteerd, maar juist daar schuilt het gevaar. De Loof gaat zo ver in haar analyse van de vigerende politieke zeden en het aanwenden van couleur locale dat het spannende element gaandeweg naar de achtergrond verdwijnt. De vijand van binnen is een interessant boek, maar geen sterke thriller. De Geus, 217p, 17,90 euro

Nu in het nieuws