Meer onderzoeksgeld voor sociale en humane wetenschappen

De Universiteit Antwerpen is zeer tevreden over het nieuwe besluit over de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) dat is goed gekeurd door de Vlaamse Regering. "Het geeft meer gewicht aan de sociale en humane wetenschappen, domeinen waar we in Antwerpen zeer sterk in staan", luidt het.

avandamme

Via het BOF kent de overheid de universiteiten middelen toe waarmee onderzoeken worden gevoerd. Deze fondsen zijn van groot belang, vermits de universiteiten als het ware de motor vormen van wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Vlaams wetenschappelijk onderzoek blinkt internationaal uit zowel in kwantiteit als kwaliteit en investeringen hierin doen daaraan zeker een bijdrage.

Grotere erkenning voor sociale en humane wetenschappen

De nieuwe BOF komt vooral de sociale en humane wetenschappen ten goede. Zij krijgen een groter aandeel van de bijdragen in het Vlaams Academische Bibliografische bestand. Daarnaast zal in de toekomst het gewicht in de sleutel van de sleutel van toppublicaties in alle wetenschapsgebieden gelijk zijn. Dit was voorheen niet het geval. Verder is de invoering van een gegarandeerd minimum en een groeipad naar een verhoogd minimum aandeel van groot belang. De UA kende de voorbije jaren een sterke groei in wetenschappelijke productie, maar dit leidde niet per se tot een stijging van het aandeel in toelagen.

Archieffoto: Universiteit Antwerpen

MEER OVER Universiteit Antwerpen

Nu in het nieuws