Gemeente koopt hoekhuis op kruispunt Achterbroek

Het kruispunt in Achterbroek baart vele mensen zorgen omdat het gevaarlijk is voor zwakke weggebruikers en er hele lange wachttijden zijn tijdens de spitsuren. De gemeente zette onlangs de eerste stap om het kruispunt herin te richten.

jatimmermans

De gemeente Kalmthout vroeg al langer aan het Vlaamse Gewest om de situatie er te veranderen, maar er werd geen actie ondernomen. Daarom nemen ze nu zelf het initiatief. "Het is de bedoeling dat er een afslagstrook wordt aangelegd op de Brasschaatsteenweg in de richting van Kalmthout. Daardoor zal het doorgaand verkeer naar Essen vlotter kunnen verlopen", zegt burgemeester Lukas Jacobs.

De eerste stap is de aankoop van het huis op de hoek van de Achterbroek- en de Brasschaatsteenweg. "De gemeente sloot een overeenkomst met de eigenaar", verduidelijkt Jacobs. "We kopen het gebouw nu aan en verkopen het nadien aan de Vlaamse overheid, die wegbeheerder is. Zo zijn we nu al zeker dat er ook daadwerkelijk ruimte komt om de afslagstrook te voorzien op het kruispunt." De herinrichting hangt wel nog af van de aankoop van het andere hoekhuis op het kruispunt. Toch hoopt de gemeente om in 2014 de plannen te kunnen uitvoeren.

De inwoners van Achterbroek zijn wel erg blij met de beslissing. "Nu rijden de auto's half op het fietspad en er zijn halve betonnen bollen die het fietsers met een karretje voor kinderen erg moeilijk maken. Vrachtwagens hebben vaak moeite om gedraaid te geraken. Dan zijn er nog de verschrikkelijk lange files tijdens de spits waardoor de kleine zijstraatjes rond het punt belast worden met sluipverkeer", getuigt Gert Van Dijck, omwonende en lid van de dorpsraad. "De beslissing van de gemeente klinkt heel goed!"

Greet Wouters

Foto W&FMeer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio