Cafés betalen rookboetes niet

Na een jaar rookverbod hebben de inspecteurs zo'n duizend pv's opgesteld tegen cafébazen. Maar minder dan 200 van hen hebben hun boete betaald, en voor zover bekend is nog niet een uitbater gedagvaard.

ccardinaels

De Vlaamse Liga tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker en Vlaamse cardiologen roepen de overheid, met name minister Laurette Onkelinx (PS), op om krachtdadiger op te treden tegen café-uitbaters die het rookverbod niet respecteren. De Liga pakte gisteren uit met een eerste studie in ons land over de positieve gevolgen van rookreglementeringen: de Universiteit Hasselt becijferde dat jaarlijks 400 Vlamingen minder sterven door een hartinfarct sinds in 2006 het rookverbod op de werkvloer van kracht werd.

Minstens een paar tientallen café-uitbaters hebben zich voorgenomen hun boete hoe dan ook niet te betalen. Ze hebben zich verenigd in een groep met een advocaat, bijgestaan door een in grondwettelijk recht gespecialiseerd kantoor, en ze willen het tot een rechtszaak laten komen. "Omdat het verbod ongrondwettelijk is", zegt cafébaas Vincent Ten Hove uit Haacht, spilfiguur in de groep. Hij heeft al twee keer een boete gekregen, maar nog altijd geen dagvaarding.

Volgens Volksgezondheid zijn intussen een honderdtal dossiers overgemaakt aan de parketten. Van ruim 500 boetes loopt de betaaltermijn nog. Paul Van der Meerssche, hoofd van de inspectiedienst van Volksgezondheid, hoopt en vertrouwt erop dat de parketten hun werk zullen doen: "Je moet wel rekening houden met de procedures die maanden in beslag kunnen nemen."

Dirk HENDRIKX