Bewoners Rozen-, Violettenstraat, Akkerwinde en Korenbloem krijgen woongarantie

Print

Bewoners Rozen-, Violettenstraat, Akkerwinde en Korenbloem krijgen woongarantie

Laakdal -

De inwoners van de Rozen-, Violettenstraat, Akkerwinde en Korenbloem kunnen terug op hun beide oren slapen. Zij krijgen immers de garantie van de Geelse Huisvesting dat ze in hun wijk mogen blijven wonen.

Het Laakdalse gemeentebestuur heeft samen met de huisvestingsmaatschappij afgelopen week enkele concrete afspraken hierover gemaakt.
Bovendien werken zij aan een plan om nieuwe, energiezuinige woningen te bouwen in de wijk zonder dat de bewoners hun buurt moeten verlaten.

Begin 2011 werden tijdens een bewonersvergadering de plannen uit de doeken gedaan om de huizen in de Rozen-, Violettenstraat, Akkerwinde en de Korenbloem in Groot-Vorst volledig te renoveren. Deze plannen brachten heel wat uiteenlopende reacties van de bewoners met zich mee waardoor de Geelse Huisvesting besliste om deze plannen op te schorten.

‘Laakdal beschikt over een woonplan’, legt burgemeester Tine Gielis (CD&V) uit. ‘Eén van de actiepunten is het promoten van energiezuinig bouwen/verbouwen. Hiertoe vinden we in de huisvestingsmaatschappij een geschikte partner die op een menswaardige manier dit tracht in te vullen. Dit resulteert in een gezamenlijke milieuvriendelijke aanpak, maar ook in lagere energiefacturen voor de bewoner.

‘Onze inzet en overleg wordt eindelijk beloond’, vult schepen van wijkwerking Frank Sels (sp.a) verder aan. ‘Bovendien slaan wij twee vliegen in één klap: enerzijds krijgen de mensen woongarantie in hun buurt, anderzijds bouwen we nieuwe en duurzame woningen. We engageren ons ook om aansluitend de woonwijk te restylen d.w.z. nieuwe voetpaden, beplanting en wegenis. Het is een spijtige zaak dat sommige partijen die in dit dossier enkel aan de zijkant hebben staan roepen maar nooit met de huisvestingsmaatschappij contact hebben opgenomen, nu durven stellen dat zij in dit dossier het verschil hebben gemaakt.’

‘Vanuit de Raad van Bestuur heb ik mijn stempel kunnen drukken op deze andere aanpak’, besluit Gerda Broeckx (CD&V), schepen en lid van de raad van bestuur van de Geelse Huisvesting. ‘De huisvestingsmaatschappij blijft weliswaar gebonden aan de wetgeving die zegt dat tegen 2020 haar gans patrimonium moet voldoen aan een aantal normeringen in verband met energiezuinigheid en duurzaamheid. Door deze werkwijze wil de huisvestingsmaatschappij hieraan tegemoet komen maar rekening houden met de keuze én het wijkgevoel van de bewoners.’

Stefan Helse
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio