Voeten droog rond Grote Nete dankzij Sigmaplan

Print
Nijlen - De overheid investeert vanaf 2015 zo'n 24,5 miljoen euro in maatregelen in het stroomgebied van de Grote Nete tussen Geel en Heist-op-den- Berg. Het doel is verdere wateroverlast te vermijden.
De Grote Nete slingert zich tussen Oosterlo (Geel) en Nijlen over zo'n dertig kilometer door acht Kempense gemeentes. De rivier heeft daar niet zo'n beste reputatie, want ze zorgde in het verleden meermaals voor flinke wateroverlast. Dat was meestal bij een combinatie van zware regenval en een verhoogde waterstand door hoogtij. Een tweede probleem is dat de Grote Nete in het voorjaar dan weer een erg laag waterpeil kent.

"Met ons geactualiseerde Sigmaplan willen we die problemen van wateroverlast aanpakken", zegt projectingenieur Maarten Jans van Waterwegen & Zeekanaal (W&Z). "Tegelijk willen we de unieke natuur langs de Grote Nete opwaarderen. Daarvoor werken we in drie deelzones. De bedoeling is dat we in 2015 starten met de werkzaamheden."

In het middendeel Ter Borght-de Merode in Westerlo, Herselt en Hulshout staat de aanpak van overstromingen centraal. "Daar richten we drie gecontroleerde waterbuffergebieden in", zegt Maarten Jans. "Die vangen het overtollige water uit de rivier op en geven dat pas terug als het waterpeil in de Grote Nete weer voldoende gedaald is. Op die manier neemt het risico op wateroverlast in deze vallei en stroomafwaarts gevoelig af."

In de twee andere deelgebieden vormt natuurinrichting de hoofdtaak. Het gaat om het Zammelsbroek in Geel en Laakdal, en het gebied tussen Hellebrug en Herenbossen in Hulshout, Heist-op-den-Berg, Herenthout en Nijlen. Daar komt er 850 hectare aan nieuwe natuur bij. "Het gaat om wetlands of natte natuur met schrale graslanden, ruigten en brede rietkragen. Nieuwe natuur contrasteert met de landbouw die er uitgeoefend wordt. We houden de impact op die landbouw dan ook zo laag mogelijk door flankerende maatregelen zoals grondruil."

In deze twee gebieden verhoogt W&Z met speciale drempels ook de winterbedding om de lage waterstand in het voorjaar tegen te gaan. Zo komt er een beschermende dijk aan het centrum van Itegem (Heist-op-den-Berg).

De aansluitingen met andere waterlopen worden tegelijk opengemaakt. "Dat is goed voor de vismigratie, maar ook om overstromingen op die beken te vermijden. Want nu kan het water van die lopen bij hoge stand in de Nete niet weg", zegt Maarten Jans.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio