Nieuwe aflevering in soap Oud Vliegveld

Jan De Clerck heeft afstand gedaan van zijn vergunning voor de aanleg van een landbouwweg op het Oud Vliegveld. Reden: er komt een nieuwe aanvraag.

ikerremans

Er lijkt geen einde te komen aan de soap rond het Oud Vliegveld en de wegen die nv Schoonhoudt van voormalig textielmagnaat Jan De Clerck er twintig jaar geleden onrechtmatig inpalmde. Het was 1992 toen Jan De Clerck en zijn vrouw Martine, zeer tegen de zin van de administratie, een vergunning kregen voor de bouw van een villa, annex stoeterij.

Geen haan die ernaar zou hebben gekraaid, als de milieuvereniging vzw Durme niet ontdekt had dat het gezin De Clerck zonder vergunning tegelijk een stuk van 300 meter van buurtweg 14 had verlegd en de doorgang over de betonbaan 1399b onmogelijk had gemaakt door er een stuk van open te breken en er twee poorten te plaatsen.

Nu had De Clerck wel voor een alternatief gezorgd met een fraai aangelegd wandel- en fietspad langsheen zijn domein, maar het belette niet dat vzw Durme naar de Raad van State trok en daar – na liefst tien jaar procederen – in 2003 gelijk kreeg. De poorten moesten weg, buurtweg 14 moest terug op het oorspronkelijke tracé. Einde verhaal? Toch niet. Alles bleef zoals het was. Er zou immers naar een oplossing worden gezocht.

Het laatste voorstel bestond uit de aanleg van een landbouwexploitatieweg waarmee weer een verbinding zou ontstaan tussen 1399b en buurtweg 14 (zie kaart). De Clerck zou betalen om de weg dan gratis over te maken aan de gemeente. Het leek een eitje, maar alweer zat de administratie dwars. Het waardevol agrarisch gebied zou nog meer worden versnipperd.

Onverwacht

De gemeente weigerde de vergunning, het provinciebestuur gaf die in juni 2009 uiteindelijk wel. Het hoger beroep van de administratie tegen de vergunning, bracht het dossier bij minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA). Die zat nog op een beslissing te broeden toen Schoonhoudt in maart van dit jaar totaal onverwacht afzag van de vergunning. Muyters vernietigde die dan maar, een beslissing van 10 mei die pas nu bekendraakte.

Waarom De Clerck de vergunning plots niet meer hoefde? “Omdat er een beter geargumenteerde aanvraag komt,” zegt advocaat Wim De Cuyper, de raadsman van De Clerck.

Het gaat alweer om een landbouwweg, maar op welk tracé en wanneer de aanvraag er komt, wil meester De Cuyper niet kwijt. “Het dossier is in voorbereiding.” De nieuwe aanvraag wordt stof voor het volgende gemeentebestuur, straks het vijfde college dat met het dossier Oud Vliegveld zal hebben te maken.

René De Witte

MEER OVER Waasmunster

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio