Stadspark wordt groter en krijgt horeca

Het Antwerpse Stadspark wordt grondig aangepakt. Dit najaar al wordt een deel van het groen vervangen of gefatsoeneerd, en verdwijnen enkele overbodige hekken. In een latere fase komt er opnieuw horeca. Het park zal ook groter worden door het ‘Heldenplein’ in de groene long te integreren.

ikerremans

Het Stadspark moet opnieuw een toplocatie worden. Dat is het uitgangspunt van een analyse die een gespecialiseerd bureau en het stadsbestuur hebben gemaakt. Het romantische en historische karakter van het park blijft bewaard. Voor de rest kan en zal er heel wat veranderen.

Er komt horeca in het park, er worden publieke toiletten gebouwd en het groene hart van de stad krijgt meer ruimte. Zo moet het ‘Heldenplein’ op de hoek van de Van Eycklei met de Rubenslei, waar het monument van de onbekende soldaat staat, in het park komen te liggen. Ook wordt onderzocht hoe de Louiza-Marialei, nu de officieuze ingang van het Stadspark, onderdeel kan worden van het bestaande park.

De kleinere ingrepen - zoals overbodig groen verwijderen en nieuw groen aanplanten - gebeuren dit najaar al. In vier fasen in minstens evenveel jaar wordt de rest van het park aangepakt.

Ook de buurtbewoners zullen inspraak krijgen bij het opknappen van het Stadspark.

PVDP Foto Frederik Beyens

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio