Gemeenteraad

Print
Hemiksem - Alvorens het zomerreces in te gaan, vergadert de gemeenteraad nog op dinsdag 19 juni, om 20u in de raadzaal van het administratief centrum. De agenda omvat zeven punten. Een daarvan is de goedkeuring van de voorwaarden bij aanvraag voor de aanleg van een parkeerplaats voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap. Tegelijk wordt de goedkeuring gevraagd voor de aanleg van zo'n parkeerplaats aan de Nieuwstraat 58. BaR
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio