De problemen van Belkacem in negen vragen

11 JUNI 2012 - Sharia4Belgium was de voorbije week niet uit het nieuws weg te slaan. De leider van deze salafistische groepering, Fouad Belkacem, werd aangehouden voor haat tegen niet-moslims. Tegelijkertijd verklaarde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) dat alles in het werk moet worden gesteld om de Belgische nationaliteit van Belkacem af te nemen. En zondag zegde ze dan weer dat ze opdracht heeft gegeven om een eerdere straf van Belkacem te laten uitvoeren. Ondertussen wil een aantal partijen dat groeperingen zoals Sharia4Belgium kunnen worden verboden en zijn er al wetsvoorstellen in die zin ingediend. Een stand van zaken in negen vragen.

John De Wit

Dit artikel bestaat uit negen onderdelen, negen vragen over de problemen van Fouad Belkacem en Sharia4Belgium. Deze vragen zijn: waarvoor werd Belkacem nu weer aangehouden; hoe zit het met zijn vroegere straffen; is het niet onrechtvaardig dat Belkacem als een van de weinigen een kort strafje van zes maanden moet gaan uitzitten, terwijl andere veroordeelden dat niet moeten doen; voor welke feiten wil minister Turtelboom Belkacem opsluiten als de raadkamer dat niet doet; was er op dat vlak overleg tussen Turtelboom en de Antwerpse procureur Herman Dams; wat met de andere straf van acht maanden, die Belkacem ook nog moest gaan uitzitten; kan de nationaliteit van Belkacem worden afgenomen; moet sharia4Belgium verboden worden; wat denkt de staatsveiligheid over sharia4Belgium. In twee eerdere stukken vindt U meer informatie over Belkacem's allerlaatste veroordeling die nog niet definitief is en waarvoor hij in beroep is gegaan (zie hier, nvdr) en over de vraag of Belkacem eigenlijk niet voor het assisenhof moet komen omdat hij een persmisdrijf heeft gepleegd (zie hier,nvdr).

1. WAARVOOR WERD BELKACEM AANGEHOUDEN?

Belkacem werd op donderdag 7 juni jl. aangehouden omdat hij op 1 juni een nieuwe haatboodschap heeft verspreid tegen niet-moslims. Op het Youtube-kanaal van Sharia4Belgium kon iedereen een filmpje van 11 minuten bekijken met als titel: "La victime en niqab de la police belge".

In dit filmpje spreekt Belkacem zijn ongenoegen uit over de controle en identificatie van "een zuster", die op 31 mei werd uitgevoerd door de lokale politie van Sint-Jans-Molenbeek. De vrouw werd meegenomen naar het commissariaat voor identificatie omdat ze een nikab droeg en die weigerde uit te doen. Dat is strafbaar door de wet die het zogenaamde boerkaverbod invoert (zie hier,nvdr). Zij gaf een kopstoot aan één van de politie-ambtenaren.

En die daad wordt door Belkacem volgens het parket verheerlijkt: "Ze begon te bewegen om zich te bevrijden uit de handen van die honden, uit de handen van die ongelovigen, God heeft haar dan de kracht gegeven om een kopstoot te geven aan één van die agenten en ze heeft haar neus gebroken met Gods wil, God zij dank …"

Vervolgens verheerlijkt Belkacem de rellen en roept hij op tot geweld. "Dus broeders en zusters wordt wakker en sta op en ga in tegen deze misdaad en verdedig de eer van onze broeders en zusters en vervloek en vernietig en breek, met Gods wil, elkeen die met een vinger of een hand komt aan een zuster moslima".

Het parket analyseerde deze boodschap in het licht van het vonnis van 4 mei 2012, waarbij Belkacem werd veroordeeld voor soortgelijke feiten tot een celstraf van twee jaar, waarvan één effectief, en 550 euro boete. Volgens het parket zet deze boodschap opnieuw aan tot haat, zodat Belkacem opnieuw een straf van 1 jaar cel en 6.000 euro boete kan krijgen. Het parket schakelde een onderzoeksrechter in en die heeft Belkacem aangehouden voor die feiten.

Men kan pas iemand aanhouden als uit het misdrijf waarvan hij wordt verdacht minstens één jaar cel kan volgen. En dan nog maar onder bepaalde voorwaarden. Eén van die voorwaarden is recidivegevaar. Die voorwaarde is hier vervuld. De aanhouding is dus wettig.

2. WAT MET DE VROEGERE STRAFFEN VAN BELKACEM?

Zondag zegde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) op ATV dat zij een eerdere straf van zes maanden zal laten uitvoeren. Dat was nogal verrassend.

Normaal gezien worden straffen onder de zes maanden niet meer uitgevoerd. De veroordeelde wordt onmiddellijk vrijgelaten, er moet bv. niet onderzocht worden of hij gevaarlijk is, of hij werk heeft, of er recidivegevaar is. Dat leert een circulaire van 17 januari 2005. (De "automatische" vrijlating geldt niet voor illegalen, mensen die op een uitlevering wachten, plaatsvervangende gevangenisstraffen en gedetineerden die ter beschikking van de regering zijn gesteld, zo meldt de circulaire, nvdr).

Omdat de minister van Justitie zelf beslist over de uitvoering van straffen onder de drie jaar, kan zij beslissen dat een straf niet, geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd. Ze kan ook beslissen dat betrokkene een enkelband krijgt. Straffen boven de drie jaar worden uitgevoerd door de strafuitvoeringsrechtbanken, straffen onder de drie jaar nog altijd niet. Turtelboom is dus bevoegd, er is geen schending van het beginsel van de scheiding der machten. In principe gaan de korte straffen in 2013 echter naar de strafuitvoeringsrechtbanken (zie: hier, nvdr). Maar wellicht wordt die datum ook nog uitgesteld.

De minister nam die beslissing tot uitvoering van die straf van zes maanden op basis van een circulaire. Gevolg is dat de veroordeelde hieruit geen rechten kan halen. Belkacem kan dus niet zeggen: "Andere veroordeelden worden vrijgelaten, ik wil dat ook", want dat geldt niet.

3. IS DAT NIET ONRECHTVAARDIG?

Is dit niet onrechtvaardig? Is Turtelboom's optreden niet discriminerend tegenover Belkacem?

Belkacem's advocaat Walter Damen vindt van wel. "Iedereen gelijk voor de wet, ook mijnheer Belkacem. De circulaire zegt dat iedere veroordeelde tot maximum zes maanden moet worden vrijgelaten. Dat gebeurt in dit geval dus niet. Turtelboom's beslissing mag dan al wettig zijn, ze lijkt me niet correct. Gaan we nu alle mensen die zes maanden cel kregen opsluiten en zestien gevangenissen bijbouwen of half Nederland afhuren? De justitieminister zou zich beter aan haar eigen rondzendbrief houden. Trouwens, men had die straf al een jaar terug kunnen uitvoeren. Waarom doet men het nu dan pas? Dit wekt een indruk van willekeur."

Volgens de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois was er begin september vorig jaar een "stock" van 19.000 straffen onder de zes maanden, die nog niet waren uitgevoerd. Daar zaten de cijfers van Brussel niet eens bij, zodat je er nog makkelijk een derde mag bijtellen, schatte de procureur-generaal toen. Heeft Walter Damen dan geen gelijk? Is het niet onrechtvaardig dat de straf van Belkacem wél wordt uitgevoerd en al die andere straffen niet?

Procureur-generaal Yves Liégeois: "Deze vraag is Kafkaiaans. Moeten wij ons afvragen of iemand die veroordeeld is tot zes maanden cel zijn straf wél moet uitzitten omdat andere veroordeelden tot dezelfde straf ze niét moeten uitzitten? Deze vraag moeten wij niét beantwoorden: de rechtbank heeft beslist tot een straf van zes maanden cel. Die moet uitgevoerd worden. Dat moet altijd gebeuren. Het systeem faalt als dat niet gebeurt."

Dit neemt niet weg dat er best een algemene regeling zou zijn, die zou bepalen in welke gevallen een straf onder de zes maanden toch moet worden uitgevoerd. "Nu zijn er geen algemene regels, het wordt in ieder individueel geval apart beslist", zo zegt Laurent Sempot van het gevangeniswezen. "Maar de circulaire wordt niet gewijzigd, omdat er geen plaats genoeg is in de gevangenissen", zo zegt perswoordvoerster Margaux Donckier van de beleidscel van minister Turtelboom.

4. VOOR WELKE FEITEN MOET BELKACEM GAAN ZITTEN?

De Antwerpse procureur Herman Dams legt uit: "Het gaat om een vonnis van 11 april 2011. Op 3 september 2009 was er een demonstratie tegen het Antwerpse hoofddoekenverbod. Belkacem was daar en werd heel agressief tegen de politie die hij allerlei verwensingen naar het hoofd slingerde. Ook tijdens de overbrenging naar het commissariaat was hij agressief. Hij werd dus veroordeeld voor weerspannigheid aan de politie".

5. WAS ER EEN AFSPRAAK TUSSEN DAMS EN TURTELBOOM OM BELKACEM OP TE SLUITEN?

Was er een afspraak tussen Turtelboom en Dams om de straf van zes maanden nu uit te voeren?

"Ja", zegt Margaux Donckier, de kabinetswoordvoerster van Turtelboom.

"Nee", zegt procureur Dams. "De uitvoering van straffen onder de drie jaar behoort volledig tot de bevoegdheid van de minister van Justitie. Normaal gezien vragen wij trouwens als parket altijd dat eerdere straffen worden uitgevoerd op het moment dat de raadkamer een nieuwe aanhouding van een eerder veroordeelde verdachte heeft verlengd. We zouden dat bij Belkacem ook gedaan hebben nadat de raadkamer morgen (dinsdag) zijn aanhouding verlengd zou hebben. Ook als Turtelboom hierover geen verklaring had afgelegd. Als de raadkamer de aanhouding echter niet zou verlengen, dan vragen we de uitvoering van eerdere straffen niet omdat we weten dat straffen onder de zes maanden toch niet worden uitgevoerd. Maar omdat de minister nu gezegd heeft dat die straf toch sowieso wordt uitgevoerd, vragen wij het nu morgen in ieder geval."

6. ER WAS NOG EEN STRAF VAN 8 MAANDEN. WAAROM WORDT DIE NIET UITGEVOERD?

Procureur Dams: "Omdat die straf nog niet definitief is. Die straf dateert van 14 oktober 2009. Ze was opgelegd bij verstek, zonder dat Belkacem aanwezig was en zich kon verdedigen dus. Ze was 'definitief', maar op 23 mei jl. heeft de advocaat van Belkacem verzet aangetekend. Hij kan dat doen binnen de 15 dagen nadat Belkacem kennis heeft genomen van het vonnis. Wij moeten nu bewijzen dat hij daar al eerder kennis van had genomen. Het verzet is m.i. echter ontvankelijk en de zaak wordt behandeld op 19 juni."

Waarover gaat die zaak met een straf van 8 maanden? Dams: "Het gaat hier om een veroordeling voor racisme, slagen en verwondingen en smaad aan de politie. Het gaat over drie feiten:

* Op 20 januari 2007 controleerde de Antwerpse politie een BMW van iemand die zich uitgaf voor Fouad Belkacem. Niet alles was in orde. Belkacem kwam ter plaatse en schold de agenten uit voor "onnozelaars" en "achterlijke Belgen".

* Op 21 april 2007 had de broer van Belkacem een ongeval in Boom. Fouad kwam zelf te plaatse, schold iedereen de huid vol en riep: "Een Belg is niets waard, nog minder dan een hond". Hij gaf de andere bestuurder ook een slag in het gezicht en die viel op de grond. Hij schold en passant ook nog wat agenten uit.

* Op 16 januari 2008 botste de broer van Fouad met zijn brommer op een politiecombi in Boom. Fouad kwam ter plaatse en riep uit: "Nu ben ik blij, want nu kan ik echt een oorlog beginnen tegen de politiezone Rupel". Vanuit het raampje van zijn auto bedreigde hij de politie met de bedenking: "Wacht maar gij vuile Belg".", aldus procureur Dams.

"Voor deze feiten kreeg hij op 14 oktober 2009 acht maanden cel bij verstek. Zijn advocaat Meester Walter Damen, tekende op 23 mei 2012 verzet aan. Dams: "Als de rechtbank het verzet ontvankelijk verklaart, dan zullen wij op de zitting de bevestiging van deze straf vorderen".

Als de rechter die straf bevestigt, dan kan Belkacem nog in beroep gaan en daarna ook nog in Cassatie. Minister Turtelboom zal de uitvoering van deze straf dus nog niet onmiddellijk kunnen bevelen.

7. KAN BELKACEM ZIJN BELGISCHE NATIONALITEIT VERLIEZEN?

7.1. Kan Belkacem zijn Belgische nationaliteit verliezen?

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil net als een aantal politieke partijen dat het gerecht de Belgische nationaliteit van Fouad Belkacem afneemt. Belkacem is momenteel zowel Belg als Marokkaan. Wanneer kan het?

Een buitenlander die Belg is geworden kan momenteel die nationaliteitverliezen als hij ernstig tekort komt aan de plichten van een Belg. Deze regeling - in vakjargon: "vervallenverklaring van de nationaliteit" - geldt niet voor buitenlanders die voor hun achttiende Belg werden via hun ouders. Belkacem kreeg de Belgische nationaliteit op 7 januari 1997. Op welke grond is niet geweten.

7.2. Hoe moet het gebeuren?

Alleen het Hof van Beroep van de plaats waar de buitenlander woont, kan die nationaliteit afnemen ineen aparte, uitzonderlijke procedure. De procureur-generaal moet het initiatiefdaarvoor nemen. In het geval van Belkacem is dat procureur-generaal Yves Liégeois. De minister van Justitie kan de procureur-generaal niét bevelen om zo'n procedure te starten, omdat het een burgerlijke procedure is en geen strafzaak. Liégeois heeft echter al verklaard dat hij dit wil doen, maar pas nadat de recente veroordeling van Belkacem definitief is.

7.3. Zal dat lukken?

Het zal in ieder geval niet makkelijk zijn. Belkacem heeft weliswaar in België al meerdere veroordelingen opgelopen, naar verluidt 14 voor de politierechtbank en 3 voor de correctionele rechtbank. Maar wel allemaal voor kleinere feiten. De straf in Marokko telt in België niet mee, de Belgische rechtbank mag er geen rekening mee houden.

Tegen zijn recente veroordeling tot twee jaar cel (waarvan één jaar effectief) voor aanzetten tot haat tegen niet-moslims en voor belaging van Frank Vanhecke, ging Belkacem in beroep, zodat die straf juridisch gezien momenteel niet eens maar bestaat. Liégeois wil wachten tot er voor die feiten een veroordeling is vooraleer na te gaan of de nationaliteit van Belkacem kan worden afgenomen.

Als Liégeois de vervallenverklaring vraagt, dan moet het Antwerpse Hof van Beroep dat nog beslissen. Het moet daarbij rekening houden met het evenredigheidsbeginsel en zich de vraag stellen of de vervallenverklaring met al haar mogelijke gevolgen wel in verhouding staat tot de misdrijven van Belkacem en tot zijn persoonlijke gezinssituatie. Ze zal dan moeten vaststellen dat Belkacem al bijna heel zijn leven in België verblijft en hier een vriendin en kind heeft. Met deze feiten zal ze rekening moeten houden in haar motivering. Het is dus nog lang niet zeker dat Belkacem zijn nationaliteit zal verliezen. In ieder geval is het nog niet voor de eerste jaren.

7.4. Wat zijn de gevolgen als Belkacem zijn nationaliteit verliest?

Als Belkacem zijn nationaliteit verliest, is hij hier weer een gewone Marokkaan. Dan heeft hij geen verblijfsvergunning meer en moet hij die opnieuw aanvragen. Dan wordt hij bovendien normaal gezien aangehouden omdat Marokko zijn uitlevering vraagt omdat hij in Marokko nog een celstraf van tien jaar moet uitzitten voor drugshandel. Om die reden heeft de rechtbank van Tanger in 2007 zijn uitlevering gevraagd. De hoogte van de straf blijft nog even onder voorbehoud omdat niet precies geweten is of dit de maximumstraf is die je voor het misdrijf, waarvoor de uitlevering wordt gevraagd kan krijgen, dan wel of het de straf is die hij heeft gekregen. Uitleveringsverzoeken vanuit Marokko zijn vaak onduidelijk op dat vlak. De Belgische verbindingsofficier in Marokko houdt het op tien jaar effectief als straf, zo zegt de Antwerpse procureur Herman Dams.

Als Belkacem wordt uitgeleverd, kan hij bovendien een inreisverbod van meer dan tien jaar krijgen. Niet alleen voor België, maar voor de hele Schengenzone. Dat is de Europese Unie, behalve Engeland en Ierland. Maar wel aangevuld met: Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

7.5. Hoeveel gevallen zijn er?

Na de tweede wereldoorlog waren er een aantal zaken van collaborateurs, maar daarna zouden nog slechts zeven buitenlanders die Belg waren geworden, hun Belgische nationaliteit verloren hebben via de vervallenverklaring. Alle zaken dateren van na 2005. Deze cijfers zijn voorlopig, want het is nooit helemaal opgezocht en meegedeeld door de overheid. De zeven gevallen sinds 2005 gaan volgens N-VA-migratiespecialist Theo Francken over vier terroristen (twee Marokkanen en twee Tunesiërs) en over een Bhutanees, een Albanees en een Thaise die met valse identiteiten Belg geworden waren. De beruchtste zaak is die van Tarek Maaroufi, die op 26 januari 2009 zijn Belgische nationaliteit verloor. Hij was liefst drie keer voor terrorisme veroordeeld in Brussel. Hij werd teruggestuurd naar Tunesië en daar als een held onthaald.

7.6. Wat wil men aan de wet veranderen?

* Net voor de regering-Di Rupo tot stand kwam hadden de Vlaamse partijen, behalve Groen, een wetsvoorstel ingediend om de snel Belgwet te verstrengen. Volgens dat voorstel kan ook de strafrechter, die een genaturaliseerde buitenlander veroordeelt, zelf de nationaliteit afnemen. Er is dan geen aparte procedure bij het Hof van Beroep meer nodig, zoals nu nog wel. Maar die afname kan alleen bij een reeks zware misdrijven (terrorisme, oorlogsmisdaden, mensenhandel, schijnhuwelijken, e.d.). De misdrijven waarvoor Belkacem nu wordt vervolgd zijn daar niet bij. Het voorstel vergaart momenteel stof omdat vooral de PS tegen is.

* Ondertussen wil de N-VA heel wat verder gaan. Theo Francken wil dat de strafrechter zelf de Belgische nationaliteit kan afnemen van iedere nieuwe Belg die binnen de tien jaar nadat hij de Belgische nationaliteit verkreeg, veroordeeld wordt door een assisenhof of een correctionele rechtbank. Ook veroordelingen in het buitenland tellen mee. Theo Francken: "De strafrechter kan dus in de toekomst in één vonnis een straf opleggen en de nationaliteit afnemen. Dat kan ook bij een schijnhuwelijk of als de nationaliteit door fraude is verkregen." Afname voor fraude moet volgens Francken ook kunnen als de buitenlander gefraudeerd heeft om zijn verblijfsvergunning te krijgen, niet alleen dus bij fraude om de Belgische nationaliteit te krijgen. Francken wil dat uitdrukkelijk in de wet komt dat wie de Belgische nationaliteit verloor door vervallenverklaring, die nooit meer terug kan krijgen.

Francken wil bovendien dat de staatsveiligheid actief gaat samenwerken met Justitie. "De staatsveiligheid kent de activiteiten van gevaarlijke nieuwe Belgen. Zij moet die actief signaleren aan het gerecht, zodat Justitie de nationaliteit van die mensen kan afnemen."

8. MOET SHARIA4BELGIUM VERBODEN WORDEN?

(UPDATE 21 JULI 2012: Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in dit stuk. Daarin vindt U ook een verslag over de hoorzittingen over de voorstellen die verder worden besproken. EINDE UPDATE 21 JULI 2012).

Moet Sharia4Belgium verboden worden? Hoewel alle politieke partijen (ook de Groenen) vorige donderdag in een eerder saai debat de aanhouding van Fouad Belkacem toejuichten en hoewel ze allemaal maatregelen eisten tegen Sharia4Belgium, toch is er geen eensgezindheid om de organisatie te verbieden. Vooral N-VA en LDD zijn tegen. En ook Open Vld is maar een heel koele minnaar van het voorstel. Er zijn ondertussen al twee wetsvoorstellen ingediend tegen Sharia4Belgium, maar het gaat eigenlijk om "opwarmertjes" van eerdere voorstellen tegen de neonazistische groepering Blood and Honour. In ieder geval wil minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet al op 22 juni een voorontwerp van wet op de ministerraad brengen om ondemocratische groeperingen die aanzetten tot haat te kunnen verbieden. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken zal op 26 juni hoorzittingen organiseren over de bestaande voorstellen.

8.1. Wat zeggen die voorstellen?

* Eerst en vooral is er het voorstel van David Geerts en Peter Vanvelthoven (sp.a) om "elke organisatie of groepering die een gevaar betekent voor de democratie omwille van daden of activiteiten van terrorisme, negationisme of racisme" te beschouwen als een privémilitie. Privémilities zijn verboden door de wet van 29 juli 1934. Wie zulke verenigingen opricht, steunt of er deel van uitmaakt zou 1 jaar cel en 1.800 euro boete kunnen krijgen.

De wet op de privémilities werd tot nu toe weinig toegepast. Uiteindelijk werden na de tweede wereldoorlog slechts twee organisaties ontbonden (Vlaamse Militanten Orde en Front de la Jeunesse) en in de hoogdagen van de wet (tussen 1934 en 1940) vielen slechts vijf veroordelingen.

De vrees bestaat dat de toevoeging die Geerts en Vanvelthoven aan de wet op de privémilities willen doen, hetzelfde lot beschoren zal zijn. Want...al wie deel uitmaakt van een racistische of negationistische vereniging of wie dit soort verenigingen steunt, kan volgens artikel 22 van de racismewet al 1 jaar cel en 6.000 euro boete krijgen. De bestaande boete voor de leden van Sharia4Belgium of Blood and Honour is dus hoger dan de boete die Geerts van Vanvelthoven willen invoeren. En voor terreurgroepen heb je nog hogere straffen.

De PS wil in ieder geval voortgaan op deze piste. De partij kondigde al aan dit voorstel te willen "verfijnen".

* Raf Terwingen (CD&V) gooit het over een andere boeg. Hij wil telefoontap mogelijk maken voor alle racistische en negationistische misdrijven. Ook moet de onderzoeksrechter stiekem afluisterapparatuur kunnen installeren in de lokalen van verdachten van die misdrijven.

Terwingen wil verder de burgemeesters meer macht geven om tegen groepen zoals Sharia4Belgium of Blood and Honour op te treden. Hij stelt vast dat de politie nu maar iemand bestuurlijk kan aanhouden als ze denkt dat hij een misdrijf gaat plegen. Maar dat kan slechts als betrokkene de openbare rust of de openbare veiligheid ernstig in gevaar brengt. Dat is niet altijd zo, omdat vergaderingen van extremistische groepen meestal in besloten panden plaatsgrijpen en maar op het laatste nippertje aangekondigd worden aan de deelnemers.

De burgemeester kan momenteel ook al een politieverordening uitvaardigen om samenscholingen te verbieden, maar dat kan alleen in heel ernstige gevallen van ordeverstoring. Ook dat is bij groepen als Sharia4Belgium niet altijd het geval.

Terwingen wil daarom dat de burgemeester de toelating krijgt om bij politieverordening samenscholingen te verbieden als "redelijke gronden of vermoedens zijn dat bepaalde personen voorbereidingen treffen om een racistisch misdrijf te plegen. Dat vermoeden moet steunen op gedragingen, materiële aanwijzingen of omstandigheden". De voorwaarde dat er een ernstige ordeverstoring moet zijn, valt dus weg in het voorstel-Terwingen. Maar hij beklemtoont dat een overtreding van dit samenscholingsverbod niet tot een bestuurlijke aanhouding kan leiden: alleen maar tot een verbod om binnen te gaan in de gebouwen waar de samenscholing plaatsgrijpt of om de deuren te sluiten. Een bestuurlijke aanhouding kan pas als er herrie ontstaat naar aanleiding hiervan.

8.2. Wat vinden de tegenstanders van een verbod?

De tegenstanders van een verbod zijn heel divers: van rechts (N-VA, LDD) tot links (Progress Lawyers Network) via het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Wat zijn hun argumenten?

* Ze menen dat zo'n verbod praktisch niet haalbaar is en niets zal oplossen omdat de groepering onmiddellijk onder een andere naam zal opduiken. "Ze zal dan Sharia2Belgium heten, of ShariaforBelgium heten en dan moeten we die groepen weer verbieden. Onbegonnen werk", zuchtte justitieminister Annemie Turtelboom (Open Vld), die overigens niet principieel tegen een verbod is. Jozef De Witte, directeur van het CGKR en Hicham El Mzairh, beleidsadviseur diversiteit bij de stad Antwerpen, delen die mening. En El Mzairh voeg er aan toe: "Sharia4Belgium is geen vereniging of partij. Het is een groep jongeren met een bepaald gedachtengoed. Dit is een beweging, geen vereniging. En op zoiets wérkt een verbod niet."

* Sharia4Belgium met een verbod clandestien maken, kan bijkomende problemen veroorzaken. "Ik verkies een zot met een geweer op straat boven een sluipschutter die je niet ziet zitten. Bij Sharia4Belgium is het nog een goede zaak dat we deze mensen kennen, dat we weten wat ze vertellen. Dat lukt hen ook alléén maar doordat ze de kanalen gebruiken die onze democratie hen aanbiedt. Zelfs al gebruiken ze die om diezelfde democratie te verwerpen", zo zegt Hicham El Mzairh nog. Anderen vrezen dan weer dat de militanten van Sharia4Belgium zich in een slachtofferrol zullen wentelen, wat de aantrekkingskracht van de groepering nog vergroot.

* Er zijn al wetten genoeg om de militanten van Sharia4Belgium aan te pakken: de wet op het racisme, de antidiscriminatiewet, de wetten die bendevorming, criminele organisaties en terreurorganisaties strafbaar stellen, het artikel dat opruien tot rellen strafbaar maakt en dat eerder tegen Dyab Abou Jahjah van de Arabisch-Europese Liga werd gebruikt (zie: hier,nvdr). Zelfs geestelijken die vanop de kansel de regering becritiseren zijn strafbaar. Volgens de tegenstanders is er geen behoefte aan een nieuwe, contraproductieve wet die ondemocratische organisaties verbiedt. "Men zou beter de bestaande wetten toepassen en de opgelegde straffen altijd uitvoeren, in plaats van veroordeelden onder de drie jaar niet op te sluiten", zo zegden Jan Van Esbroeck (N-VA) en Jean-Marie Dedecker (LDD) in de Kamer.

* Verder halen de tegenstanders aan dat je zo'n verbod maar moeilijk zo kan formuleren dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging niet buitensporig worden geschonden. En je kan een wet niet voor één groepering alleen maken. Men verwijst dan naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat een verbod van politieke partijen alleen in heel extreme gevallen billijkt. Sharia4Belgium voldoet niet aan die strenge eisen. Daar staat tegenover dat Straatsburg al meerdere malen heeft beslist dat wie de democratie en zijn rechten en vrijheden wil afschaffen, op die rechten geen beroep kan doen om zijn gelijk te halen. Als iemand van Sharia4Belgium naar Straatsburg trekt, dan loopt die een goede kans om daar bot te vangen omdat zijn klacht onontvankelijk zal worden verklaard. De rechtspraak van Straatsburg is niet eenduidig en spreekt zichzelf soms tegen.

* Andere tegenstanders vinden dat Belkacem zou winnen als onze democratie extremistische organisaties gaat verbieden. Een beperking van de vrijheid van meningsuiting en van de vrijheid van vergadering is nu net wat Belkacem wil, want hij is tegen de democratie.

* De progressieve advocaten van Progress Lawyers Network zijn tegen een verbod van Sharia4Belgium omdat je zo'n verbod altijd in algemene termen moet formuleren. De Antwerpse advocaat Raf Jespers vreest daarom dat de wet achteraf kan worden misbruikt tegen politieke opposanten. "Een wet die radicale organisaties verbiedt kan vroeg of laat aangewend worden tegen politieke of syndicale opposanten. Dat is een groot gevaar. Als België straks - zoals nu in Griekenland - harde besparingen doorvoert en als hiertegen zwaar protest komt, dan kan zo'n wet gebruikt worden om organisaties die dat protest 'aanvoeren' te verbieden."

"Plannen om radicale organisaties te verbieden dateren al vanuit de periode van justitieminister Alfons Vranckx (BSP) in de jaren zeventig. Tot op vandaag zijn ze altijd tegengehouden door de terechte bekommernis voor het respect voor de vrijheid van organisatie en meningsuiting", zo stelt hij nog.

"Sharia4Belgium is nu 'gefundenes Fressen' om dit soort wetgeving te kunnen doorvoeren. Ik ben er voor dat Sharia4Belgium in het oog wordt gehouden en dat de leden gestraft worden als ze de wet overtreden. Maar de gretigheid waarmee dit groepje wordt opgevoerd om een zeer verregaande wetgeving, die historisch altijd op verzet van alle democraten in dit land heeft gestoten, door te voeren vind ik verontrustend."

9. WAT DENKT DE STAATSVEILIGHEID OVER HET SALAFISME?

Hoe groot is het gevaar van Sharia4Belgium? Hoe beoordeelt de staatsveiligheid het salafisme, de fundamentalistische strekking waartoe Sharia4Belgium behoort?

Vooreerst dit. Enkele Brusselse politici stellen samen met PS-voorzitter Thierry Giet "de Antwerpse groep Sharia4Belgium van Belkacem" verantwoordelijk voor de rellen in Molenbeek. Het is een klassieke theorie: de herrieschoppers komen van buitenaf, ze wonen niet bij ons, verwijder ze en het wordt hier weer rustig. Hoewel inderdaad een aantal keetschoppers uit Antwerpen en zelfs uit andere landen naar Brussel zijn afgezakt om het boerkaverbod te wreken, toch stelt deze theorie de situatie fout voor. Ze miskent de ideologische basis waarop Fouad Belkacem kan steunen. De man hangt inderdaad het salafisme aan, maar die extremistische strekking bestond in Brussel al vele jaren en ze heeft er een groeiend aantal sympathisanten. Ook zonder Belkacem. En in tegenstelling tot in Antwerpen, leverde ze in Brussel toch al wel enkele terroristen af. Denken we slechts aan Mohamed Zaoui, Tarek Maaroufi, Nizar Trabelsi, Abdelkader Belliraj. In vergelijking met deze heren in Fouad Belkacem een kleine jongen.

In de drukte rond Sharia4Belgium wordt bovendien wel eens vergeten dat de daden erger zijn dan de woorden die aanzetten tot die daden. En soms wordt ook wel eens vergeten dat in het strafrecht - en ook in de werkelijkheid - iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en zich niet moet verschuilen achter een "aanstoker". Daarom blijft het merkwaardig dat het nikabmeisje dat een kopstoot gaf aan twee agenten niét werd aangehouden en Fouad Belkacem die haar daad achteraf verheerlijkte en nog wat olie op het vuur goot, wél. Er kunnen goede redenen zijn voor deze verschillende behandeling, maar het blijft merkwaardig, want in beide gevallen was er vrees voor herhaling.

Dit gezegd zijnde mogen we niet vergeten dat het salafisme volgens de staatsveiligheid de gevaarlijkste antidemocratische stroming van deze tijd in België is. Het salafisme is een fundamentalistische strekking in de islam. De leden gedragen zich zoals in de tijd van Mohammed, veertien eeuwen geleden, zij volgen de regels van toen. Het salafisme bestaat hier sinds de jaren negentig, maar deint volgens de staatsveiligheid almaar meer uit. "Er zijn nu al honderden militanten en duizenden sympathisanten in België. Niet alleen meer in de grote steden, maar overal in het land. De bekendste groep is natuurlijk Sharia4Belgium, die film na film op het internet post en doelbewust de provocatie zoekt, maar de meeste anderen werken op lokaal vlak in stilte', aldus een woordvoerder van de staatsveiligheid eerder dit jaar in Knack.

Voor de staatsveiligheid bestaan er geen gematigde salafisten. "Niet alleen vanwege het gevaar voor geweld en terrorisme, ook al is daar maar een kleine minderheid voor gewonnen. Maar ook omdat het salafisme nu de felste antidemocratische stroming in het Westen is. Zij zetten moslims onder druk om niet te gaan stemmen, niet op te komen voor verkiezingen, niet in het leger te gaan. Bovendien hebben ze een zeer negatieve invloed op de samenleving: meisjes in korte rok worden aangepakt, nachtwinkels met alcohol worden afgedreigd, vrouwen mogen geen mannelijke dokter hebben, enzovoort."

De salafisten scheppen volgens de staatsveiligheid "een parallelle samenleving. Ze zijn ook erg zichtbaar, al was het maar door hun lange baarden en alles verhullende gewaden. Dat zorgt allemaal voor maatschappelijke spanningen, en die gaan alleen nog maar toenemen. Ze richten zich vooral op de onderkant van de samenleving. Daarom zijn ze nu het meest in opmars in volkse buurten zoals Kuregem (Brussel) en Borgerhout (Antwerpen). Een bijkomend probleem is dat die salafistische regels soms voorrang hebben op onze wetten. Steeds meer mensen trouwen alleen religieus, zonder burgerlijke stand, of trouwen zo zelfs met meerdere vrouwen. Zo komt polygamie weer voor in België."

Volgens de staatsveiligheid neemt ook het fanatieke takfir-ideeëngoed hier toe. De Staatsveiligheid in Knack: "Extreme salafisten vinden dat je de burgerlijke wetten niet moet toepassen en ongelovigen zelfs mag beroven. En de meest extreme, de takfirs, waarvan er ook al tientallen in ons land zijn, vinden dat je geloofsafvalligen zelfs mag ombrengen. Elk jaar vertrekken tientallen studenten om aan salafistische instellingen in Egypte, Saudi-Arabië en nu vooral Jemen religieus gevormd te worden. Zij hebben veel invloed op hun omgeving als ze terugkomen. Zo zagen we hoe in Kortrijk de jongeren van een jeugdhuis ineens begonnen te radicaliseren nadat een student uit Jemen was teruggekeerd."

De Staatsveiligheid in Knack: "Er zijn al salafistische moskeeën, ook al blijven dat uitzonderingen. Er zijn vooral culturele centra, zoals Le Jardin des Jeunes of La Source in Brussel. Er zijn boekhandels en uitgeverijen die met internationale financiële hulp massaal goedkope salafistische boekjes verspreiden. Er zijn nu zelfs salafistische onderwijsinstellingen opgericht, zoals de Faculté des Sciences Islamiques de Bruxelles in Sint-Joost en Dar Al Hadith in Borgerhout, die verbonden is met de gelijknamige fundamentalistische school in Jemen. Er is in Antwerpen een militante salafistische aanwezigheid die voor steeds meer spanningen zal zorgen."

En hoewel godsdienstsocioloog Felice Dassetto in zijn boek L'iris et le croissant. Bruxelles et l'Islam au défi de la co-inclusion (UCL, 2011, 376 pagina's) wél een onderscheid maakt tussen de quietistische salafisten die uitdrukkelijk niét aan politiek willen doen en de politiek geöriënteerde radicale salafisten, toch stelt ook hij dat het salafisme als geheel de integratie en de tewerkstelling van de moslims zeker niet bevordert. Hij schetst bovendien een heel netwerk van organisaties, boekhandels, moskeeën en culturele centra van salafistische signatuur in Brussel.

Het gevaar van het salafisme voor onze democratie mag dus niet onderschat worden. Het probleem wordt niet opgelost door één vermeende salafistische leider, die zijn opruiende praatjes openlijk in het Nederlands verkondigt zodat iedereen ze kan begrijpen, met alle zonden van Israel te beladen. Als Belkacem uit de Belgische samenleving wordt verwijderd, is het salafisme niet weg. Problemen personaliseren is nooit een goed uitgangspunt om ze op te lossen.

*****************************************

Lees ook:

Over het verbod van Sharia4Belgium

Het proces tegen Sharia4Belgium

Sharia4Belgium en het persmisdrijf

Het CGKR en de vrijheid van meningsuiting

Vrielink: "Antiracismewet wordt vaak ongrondwettig toegepast"

Wat is nu al wettelijk mogelijk tegen Sharia4Belgium en Blood and Honour?

CD&V wil telefoontap voor alle racistische misdrijven

De botsende beschavingen van Samuel Huntington

Inlichtingendiensten kunnen moslimextremisme nog altijd niet opvolgen

*****************************************

Het dagelijkse nieuws over het justitiebeleid vindt U door in de functie "zoeken" rechtsboven op deze site de letters JDW in te tikken.

*****************************************

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio