Wildert wil extra fietspaden

De bewoners kregen een enquête op papier of konden deze via het internet invullen. Daarop konden ook de andere Essenaren hun mening geven. Samen leverde dat 230 reacties op.

Inge Kerremans

"De Kalmthoutsesteenweg snijdt de hele wijk in twee. Enkele maanden geleden besloot het Vlaams Gewest om het gros van de bomen langs de weg te verwijderen, maar dat willen de bewoners duidelijk niet. Wel vragen ze om de hele weg zoveel mogelijk aan twee kanten van een gescheiden fietspad te voorzien, tot in Kalmthout. Ook de voetpaden, die nu op veel plaatsen in slechte staat zijn, moeten worden heraangelegd", aldus de enquete van N-VA/PLE.

Gemeenteraadslid Geert Vandekeybus reageert: "Ik ben blij dat we steun krijgen voor ons standpunt om de bomen te behouden. Nu dat behoud verzekerd lijkt, moet het nieuwe gemeentebestuur na de verkiezingen aan tafel gaan zitten met het Gewest om de hele Kalmthoutsesteenweg opnieuw in te richten, in de eerste plaats voor de fietsers. Uit de enquête blijkt ook dat de erg gevaarlijke oversteek van de Middenstraat naar de Huybergsebaan moet worden aangepakt, bij voorkeur met verkeerslichten. Dat lijkt mij ook de beste oplossing."

Ook Sint-Jansstraat moet fietsvriendelijker

N-VA/PLE: "De belangrijkste voorzieningen in Wildert liggen langs de Sint-Jansstraat. Ook daar kiest Wildert voor een fietspad in de hele straat, liefst afgescheiden van de rijweg. In elk geval moeten de plekken waar de fietsers oversteken veiliger worden gemaakt, zowel aan de overweg en aan de school als aan het kruispunt met de Kalmthoutsesteenweg. Ook de voetpaden in de Sint-Jansstraat blijken op veel plaatsen ongeschikt, bijvoorbeeld tussen de Schoolstraat en de bibliotheek."

"Het schoolverkeer blijft het moeilijkste punt in de Sint-Jansstraat," aldus Vandekeybus, "Uit de enquête blijkt veel interesse voor een bijkomende uitrit van de school in de richting van de Beylestraat. Dat is een alternatief dat we zeker grondig moeten bekijken. Maar welke oplossing we ook kiezen, iedereen zal ook zelf een steentje moeten bijdragen aan een veilige schoolomgeving."

Netwerk vervolledigen

"Dat de bewoners van Wildert ook in de Middenstraat en de Steenovenstraat het fietspad willen vervolledigen, komt niet als een verrassing", zegt Vandekeybus. "In de Huybergsebaan stopt het fietspad nu abrupt. Daarom werd gevraagd tot waar het fietspad moet doorlopen. Daarbij kregen we steun voor onze vraag om tot in Hoek te kunnen fietsen. De voorbije jaren verloren we steeds de stemming in de gemeenteraad daarover, maar we geven natuurlijk niet op."

Ook over de Nolsebaan en de Velodreef kwamen er veel opmerkingen. "We zijn daarom ook met een enquête in Heikant gestart," weet Vandekeybus nog. "En ondertussen proberen we zoveel mogelijk werk te maken van de kleine en grote suggesties die de inwoners ons in de enquête meegaven."

Info: Geert Vandekeybus, tel. 03.677.13.69, geert.vandekeybus@nvaple.be

Robin Jacobs, tel. 0478.61.09.96, robin.jacobs@nvaple.be

Mati

Meest gelezen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio