1 / 2

Sociale organisaties mengen zich in Mechels verkiezingsdebat

De Mechelse marktgangers konden zaterdagmiddag op een ludieke manier kennismaken met het project 'Ieders Stem Telt'. Via een prioriteitenslang konden de marktbezoekers  aanduiden welke lokale en sociale beleidsvoorstellen zij het hardst nodig vinden in Mechelen.

De Nijn Leo

Deze actie kadert in de campagne 'Ieders Stem Telt', een  samenwerkingsverband tussen verschillende sociale organisaties.  Ze stellen zich tot doel om de stem van maatschappelijk minder sterke groepen luid te laten klinken in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Volgens 'Het jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2011' van OASeS leven steeds meer mensen tegen de armoedegrens. Toch weegt de stem van deze groepen tijdens verkiezingscampagnes en bij onderhandelingen van het bestuursakkoord maar zelden door.

Bovendien worden lokale verkiezingscampagnes amper beheerst door sociale thema's. Via 'Ieders stem telt' mengen maatschappelijk kwetsbare groepen zich nu al in het lokale verkiezingsdebat. Ook op lokaal vlak, zoals in Mechelen, vond dit  initiatief dus navolging.

De Mechelaars die zaterdag werden gepolst stelden dat hun beleidsaanbevelingen in de eerste plaats op het vlak van gezondheid liggen, daarna betaalbaar wonen in eigen stad en kansen op werk krijgen.

In de komende maanden zal het platform nog regelmatig van zich laten horen.  Eerst volgen er gesprekken met de lokale politieke partijen, vervolgens zal vanaf september de sociale stemtest gelanceerd worden.

LDN

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio