Subsidies

Print
Zemst - De gemeente verleent subsidies voor het aanplanten en het beheer van bomenrijen, houtwallen en houtkanten. Premies worden ook verleend aan natuurverenigingen en landbouwers voor het beheer van waardevolle graslanden. Op lange termijn is de doelstelling het omvormen van graslanden naar bloemenrijke hooilanden. JD
Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio