Een vijfde meer orgaandonoren in 2011

Terwijl het aantal orgaandonoren de laatste jaren in ons land veeleer stagneerde, deed er zich vorig jaar een opmerkelijke stijging voor met 22 procent tot het recordaantal van 29,7 donoren per miljoen inwoners. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) op een schriftelijke vraag van Peter Logghe (Vlaams Belang).

fvangarderen

Hierdoor kwamen er in 2011 meer organen beschikbaar voor transplantatie. Het aantal beschikbare harten steeg tot 71 (67 in 2010), longen tot 201 (197), levers tot 281 (228), nieren tot 482 (408) en alvleesklieren tot 62 (40). In december 2011 stonden er in ons land nog 1.174 patiënten op de wachtlijst voor transplantatie, tegen 1.204 het jaar ervoor.

Beldonor.be

Sinds de lancering van de nationale campagne "Beldonor.be" in juni 2005 is er een voortdurende stijging van het aantal wilsverklaringen in het Rijksregister waarin iemand expliciet toestemming geeft om bij overledenen organen weg te nemen. "In 2005 hadden iets meer dan 30.000 Belgische burgers verklaard dat zij instemmen met donatie. Momenteel tellen we er 133.800. Het aantal personen dat zich verzet tegen donatie verminderde sinds 2005 van 193.000 tot 188.208", aldus Onkelinx.