De Croo pleit voor rechtvaardig vrijheidsdenken

Open Vld pleit voor een rechtvaardige vrijheid, die de klemtoon legt op verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Dat zei partijvoorzitter Alexander De Croo zaterdag in zijn slottoespraak op de visiedag "Vrijheid - Nieuwe inzichten, nieuwe accenten" in Gent, waar zo'n 500 Open Vld'ers aanwezig waren.

fvangarderen

Volgens partijvoorzitter De Croo staan politieke ideologen vandaag onder druk. Populistische partijen hanteren geen ideologie maar goedkope slogans en creëren angst en onzekerheid. Conservatieve partijen - socialisten, nationalisten en conservatieven - houden vast aan de stilstand, wat leidt tot dirigisme en protectionisme. Voor liberalen is vrijheid de belangrijkste kernwaarde.

Bankencrisis

De bankencrisis en de crisis van de overheidsschulden tonen volgens De Croo aan dat er nood is aan nog een nieuwe dimensie van het vrijheidsdenken, namelijk verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Dat rechtvaardige vrijheidsdenken betekent volgens de Open Vld-voorzitter dat op economisch vlak banken soberder moeten zijn, de energiemarkt echt vrijgemaakt worden en ondernemen duurzaam wordt.

Belga

Foto: Belga