Belgisch begrotingstekort van 3,0 procent in 2012

De Belgische economie zal dit jaar een nulgroei optekenen. Bij ongewijzigd beleid zal het begrotingstekort dit jaar uitkomen op 3,0 procent en in 2013 op 3,3 procent. Dat blijkt uit de economische voorjaarsprognoses die de Europese Commissie vrijdag heeft gepubliceerd.

jrosquin

De Belgische regering voorziet in het eind april bij de Commissie ingediende stabiliteitsprogramma een budgettair tekort van 2,8 procent in 2012. Voor volgend jaar wordt een tekort van 2,15 procent nagestreefd.

Volgens de nieuwe ramingen van de Commissie zou het Belgische deficit dit jaar echter precies 3 procent bedragen. Bovendien zal het tekort volgend jaar bij ongewijzigd beleid 1,15 procent hoger uitkomen dan is gepland in het stabiliteitsprogramma.

Nog volgens de prognoses zou de Belgische economie dit jaar stranden op een nulgroei en volgend jaar opnieuw met 1,2 procent aantrekken. Zo presteert België iets beter dan het gemiddelde in de eurozone.

De economie van de zeventien eurolanden dreigt dit jaar zoals verwacht met 0,3 procent te krimpen. Volgend jaar zou er in de eurozone opnieuw een economische groei van 1 procent zijn.

Spanje en Frankrijk

De Commissie voorspelt voorts dat Spanje en Frankrijk hun begrotingsdoelstellingen niet zullen halen. Spanje en Frankrijk moeten volgend jaar onder de drempel van drie procent uitkomen, maar bij ongewijzigd beleid dreigen Madrid en Parijs te stranden op respectievelijk 6,3 en 4,2 procent.

Foto AP Europees Commissaris voor Economie Olli Rehn