Wachten op de echte energierevolutie

Vandaag wordt er volop gedebatteerd over de energieprijzen. Maar pas als de overheid een einde maakt aan het bestaande duopolie op vlak van productie kan de Belgische energierevolutie voorgoed uitbreken. En daar zal de consument wel bij varen, aldus Christophe Degrez, Algemeen Directeur van het duurzame energiebedrijf Eneco België.

nvandeneynde

De marktleider van de Belgische energiesector, Electrabel, verliest voor het eerst sinds de vrijmaking van de energiemarkt in 2003 van zijn pluimen. Klanten haken af, hun marktaandeel zakt.

Nieuwe, kleinere spelers werpen zich op als de luis in de pels van de grote jongens. De ministerraad besliste onlangs om alle variabele energieprijzen gedurende negen maanden te bevriezen.

Duopolie

Op 29 maart werd een wetsontwerp goedgekeurd waardoor consumenten geen vergoeding meer zullen betalen als ze van energieleverancier veranderen.

Christophe Degrez, Algemeen Directeur van het duurzame energiebedrijf Eneco België, vindt toch dat er nog veel moet veranderen. Het duopolie van Electrabel en SPE-Luminus creëert volgens hem niet alleen een marktmacht die een invloed heeft op de eindprijs voor de consument, maar het zorgt er ook voor dat de decentrale productie (uit wind, zon en biomassa) voorlopig beperkt blijft.

Groene ommezwaai

Nu wordt het gros van alle elektriciteit in grote kerncentrales opgewekt, en van daaruit naar de verbruikers gestuurd. Maar via de centrale productie moet het netwerk evolueren naar tweerichtingsverkeer.

Degrez gelooft dat ook de consument klaar is voor zo'n groene ommezwaai: "In deze tijdsgeest kijkt de consument sterk naar de prijs. Maar als de prijs goed zit, kiest hij steeds vaker voor groene energie."

Daarvoor is wel nog subsidiëring nodig. Degrez maakt een uitdagend statement: "De nucleaire rente, dit is de winst die de energieproducenten opstrijken als gevolg van de afgeschreven centrales, bedraagt 550 miljoen euro. Waarom investeert de overheid die niet integraal in duurzame energieproductie?"

Sam De Kegel